Projekt MAP II fungoval i v době koronaviru

Pár dní před plánovanou konferencí „Máme rádi školu“ v březnu 2020 nám koronavirus překazil aktivity projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Konference byla zrušena a její konání přesunuto na jaro 2021.

Podmínky nouzového stavu umožnily konání pouze takových akcí, které mohly být realizovány distančně. On-line prostor umožnil práce na aktualizaci dokumentů MAP II, schůzky realizačního týmu proběhly na platformě ZOOM a místo rušeného zasedání Řídícího výboru MAP II byly schváleny povinné dokumenty projektu hlasováním per rollam. Uskutečnily se akce pro učitele, např. mini-videokonference s tématem Jak obstát v on-line výuce a jak se vyrovnat se závěrečným hodnocením, pořádaná pracovní skupinou pro matematickou gramotnost projektu MAP II dne 13.5.2020 na platformě ZOOM. Pro ředitele škol bylo určeno pracovní setkání dne 12.5.2020 s tématikou hodnocení za 2. pololetí, opatření pro přípravu výuky po 25.5. a výměna zkušeností se vzděláváním na dálku.

V této nelehké době se připravovalo i vydání dalšího čísla zpravodaje PÁŤÁK, které vyšlo v červnu. Do jeho obsahu můžete nahlédnout zde: https://www.zpravodajpatak.cz/.

Další Informace o projektu naleznete zde: https://map.praha5.cz/