Projekt Czech POINT

20/04/2021

Vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík,spolkový rejstřík,nadační rejstřík,rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob (možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU), z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, provádění autorizované konverze dokumentů na žádost ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, základní registry ( např. možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU v případě potvrzení trvalého pobytu, dále zprostředkování e-identity), zprostředkovaná identifikace. Ověřujeme nově podpisy elektronické. Dále vydáváme všechny běžné typy certifikátů pro elektronickou komunikaci prostřednictvím veřejné registrační autority společnosti První certifikační autorita, a.s. (v tomto případě jen po předchozím telefonickém objednání pro urychlení a zlepšení komunikace s klientem).

 

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– katastrální území a číslo listu vlastnictví

– číslo popisné a katastrální území (pro dům), číslo popisné, číslo bytu a katastrální území (pro byt)

– číslo pozemku a katastrální území (pro parcelu)

Výpis snímku z katastrální mapy

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– číslo parcely nebo číslo budovy a katastrální území

Výpis z veřejného rejstříku

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– IČO (identifikační číslo)

Výpis z živnostenského rejstříku

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– IČO (identifikační číslo)

Výpis z Rejstříku trestů

Kdo žádá: osobně nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci

Předkládá se: občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR; průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– IČO (identifikační číslo) / zahraniční číslo organizace

Výpis z bodového hodnocení osob

Kdo žádá: osobně nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci

Předkládá se: občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR; průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince

Výpis z insolvenčního rejstříku

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– u organizace identifikační číslo

– u osoby jméno a příjmení, případně datum narození, rodné číslo

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kdo žádá: anonymní žadatel

Jaké údaje potřebujete vědět:

– IČO (identifikační číslo)

Správní poplatky:

Správní poplatek Cena
autorizovaná konverze na žádost 30,- Kč / za jednu stranu
za výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč
za výpis z Rejstříku trestů právnických osob 100,- Kč
zprostředkovaná identifikace 200,- Kč
všechny ostatní výpisy:
za první stránku 100,- Kč
každá další stránka 50,- Kč

Klienti jsou vždy před vytištěním ověřeného konkrétního výpisu informováni, z kolika stran se skládá, tedy i o celkové výši správního poplatku, který budou muset uhradit.

Správní poplatek za ověření jednoho elektronického podpisu je ve výši 50,- Kč.

K agendě ISDS (datové schránky), k provedení autorizované konverze na žádost, k registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,  k základním registrům, zprostředkované identifikaci a k případně dalším agendám sdělíme bližší informace přímo na pracovišti odd. ověřování, případně telefonicky.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě