Prohlídka štoly Radlické radiály

Starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur společně se zástupci vedení radnice – s radním pro dopravu Janem Panenkou, radním pro investice Štěpánem Rattayem, se Zdeňkem Doležalem, radním pro územní rozvoj a s Lukášem Heroldem, radním pro majetek a kulturu, minulý týden navštívili průzkumnou štolu Radlické radiály.

Účelem návštěvy bylo seznámit se s rozpracovaností průzkumných prací.

Štola o délce 850 metrů je vedená v ose jednoho ze dvou plánovaných tubusů radiály a místy je zahloubena až 100 metrů pod zem. Dosavadní celkové náklady na vybudování štoly činily 400 milionů korun. V současné době jsou již přes rok pozastaveny veškeré průzkumné práce. Štola se nachází v údržbovém módu, v rámci kterého je nezbytné neustále provádět odčerpávání průsakové vody a různá kontrolní měření. Celkové náklady na údržbu tak činní ročně cca 10 milionů korun.

V roce 2018 došlo od některých z vlastníků pozemků dotčených plánovanou stavbou ke vznesení námitky systémové podjatosti Úřadu městské části Prahy 5 a Magistrátu hl. města Prahy. K dalšímu posunu ve vydání územního rozhodnutí dojde až po vypořádání všech námitek a stížností.

Zleva: radní Š. Rattay, starosta D. Mazur, radní Z. Doležal, radní J. Panenka, radní L. Herold