Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024

13/12/2023

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2670 ze dne 27. 11. 2023 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024 (dále jen „Program“). Program je zveřejněn na úřední desce hl. m. Prahy a na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu ode dne 28. 11. 2023 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 2. 1. 2024 do 12. 1. 2024 včetně.

 

Program včetně vzoru žádosti o poskytnutí dotace, formuláře obsahového hodnocení žádosti a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace naleznete na úřední desce.

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě