Prodloužení krizových opatření potrvá do 22. ledna

Protiepidemický systém PES je nadále v pátém stupni. Současně s nouzovým stavem potrvá nejméně do 22. ledna 2021, rozhodla vláda na mimořádném jednání 7. ledna. Rozhodnutí o prodloužení všech krizových opatření, která měla skončit 10. ledna zahrnuje: omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

Upřesnění se však týká:

  • omezení provozu školských zařízení; nově si studenti VŠ mohou domluvit individuální konzultace a mohou konat přijímací zkoušky ve skupinkách 10osob, zkoušky ve stejném počtu osob mohou vykonávat rovněž studenti VŠO,
  • prodloužení antigenního testování; do odvolání se mohou klienti zdravotních pojišťoven bezplatně otestovat na covid-19 antigenními testy POC, vždy jednou za pět dní,
  • návštěv zdravotnických zařízeních; nově je možné u pacientů akutní lůžkové péče vykonat 30minutovou návštěvu v maximálním počtu dvou osob – podmínkou je použití respirátorů FFP2 nebo KN95 (výjimku tvoří děti do dvou let, děti do 15let musí mít roušku),
  • návštěv v zařízeních sociální péče a léčebnách dlouhodobě nemocných; nově musí návštěvy podstoupit antigenní test a po dobu návštěvy mít nasazen respirátor.

Přílohy ke stažení