Připomínky MČ Praha 5 k návrhu Metropolitního plánu

21/06/2018

Městská část Praha 5 schválila na zasedání Zastupitelstva dne 19. 6. 2018 usnesením č. 25/16/2018 připomínky a zásadní připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat ve stření hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7 dne 27.6.2018 od 9.00 hod. Do tohoto termínu, tj. 26.6.2018 do 24.00 hod., bude městská část přijímat podněty a připomínky občanů k návrhu Metropolitního plánu, kterými se bude zabývat, na e-mailové adrese podnety@praha5.cz. Připomínky může každý podávat přímo pořizovateli Územního plánu, MHMP UZR, do 30 dnů od společného jednání, tedy do 26.7.2018. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě