Přihlaste se do nového ročníku Senior akademie 2022

03/02/2022

Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality „Senior akademie“, určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5.

 

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze.

Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat jednou týdně od 16. března 2022 do 25. května 2022 v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, Praha 5. Tento cyklus je určen především pro seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5.

V rámci programové náplně jsou probírána témata prevence kriminality – Prevence osobního bezpečí, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Základy právního vědomí, Senioři versus podvodníci, Nutná obrana a krajní nouze, Domácí násilí, Kriminalistika jak ji neznáte, Základy první pomoci a požární ochrana. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Akademii připravujeme pro maximálně 40 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek kontaktujte Petra Chvátala, tel. č.: 257 000 468, e-mail: petr.chvatal@praha5.cz nebo Bc. Ivetu Miklasovou, tel. č.: 257 000 472, email: iveta.miklasova@praha5.cz.

 

Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit. 

Ilustrační foto.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě