Přidělení grantů v oblasti školství – 2. kolo

1. Volný čas dětí a mládeže –  2006, 2. kolo
č.   Adresa         Počet osob     Přiděleno
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
1. Vysokoškol. kat. hnutí Křížovnické nám., P 1, klub Jinonická 22, P 5                                                   Student. klub Betánie – nájem, sp. materiál 83500 40 20 000
2. Farnost sv. Jakuba Na Zlíchově 8, P 5 Beatbox – aparatura, provoz střediska 67750 20 0
3 Farnost sv. Jakuba Na Zlíchově 8, P 5 Dobro a zlo, vík. akce – ubytování, doprava 25000 20 19 000
4 Taneční centrum  Pod Žvahovem 463 Stále otevř. dveře Žvahov – vybavení prost. 892000 36 50 000
5 ZŠ U Santošky U Santošky 1, P 5 Klub Santoška – vybavení 24000 60 0
6 Studio Andrea Zoubkova 4, P 5  MS ve stepu – doprava 454000 150 48 000
7 PROTEBE JÚŠ, V Pevnosti 4, P 2 Tábor léto – doprava, materiál, 15 dětí z MČ Praha 5 553800 120 15 000
8 Taneční studio Light Fr. Šrámka 18, P 5 Dětské tan. studio – doprava,  kost., obuv 216000 50 40 000
9 Sdružení Bruncvík Zborovská 62, P 5 Chlapecký pěv. sbor – PC sestava 235000 40 25 700
10 Klub lekt. a př. DDS Švédská 35, P 5 Let. soustředění – jízdné, odměny lektorům 98500 25 0
11 Na houpacím koni Na Bělidle 27, P 5 Centrum pro rodiče a děti – nájem 1451400 72 000
12 MŠ Kurandové Kurandové 669, P 5 Let. tábor – zdravá záda-balanční míče, doprava 105000 30 30 000
319700
2. Tělovýchova a sport –  2006, 2. kolo
  Adresa         Počet osob     Přiděleno
Žadatel žadatele – vztah k MČ Praha 5 Popis projektu           Rozpočet
     
     
SK Motorlet Praha Výmolova 298/2a, P 5 Nákup sport. vybavení – mlád.mužstva 180000 500 65 000
Unie rod. Okrouhlík Podbělohorská 720, P 5 Sportujeme spolu s rod.- pronájem, materiál 25000 90 0
OS Sova SCUK, Bruslařská 10, P 10 Letní tábor – doprava, ubyt., nákup mat., 35 dětí z MČ Praha 5 913000 200 35 000
Studio K Barrandov Högerova 686, P 5 Sportovní akce – doprava dětí 195000 20 0
100000