Přidělené granty Kdo si hraje ,nezlobí – 2. kolo 2003

 


 


    

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ    2003 – 2. koloč.


 


Žadatel


 


Adresa


žadatele


 


Účel požadovaného


Grantu


 


Roz -počet


 


Poža –  davek


 


Grant


01,02


 


 Přidě-


leno          

   1. Pravidelné volnočasové aktivity 2003