Příběhy našich sousedů letos v Praze 5 prezentoval rekordní počet týmů

Žáci z Prahy 5 zpracovali a představili životní příběhy svých neobyčejných sousedů veřejnosti a odborné porotě. Slavnostní závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v Praze 5 se uskutečnila v kapli Školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici ve středu 6. března 2019.

Celkem 10 škol poslalo do soutěže své týmy, které se setkaly s 15 pamětníky a ti jim vyprávěli své životní příběhy. Týmy byly sestaveny ze žáků pátých až devátých tříd a v rámci projektu se učili základům dokumentaristické práce a týmové spolupráci. Zlepšovali si svůj vztah k nejstarší generaci, navázali bližší vztah s pedagogem a získali jiný přístup k výuce dějepisu mimo školní lavice.

Letošního ročníku projektu „Příběhy našich sousedů“ se zúčastnily školy ZŠ Radlická, ZŠ U Santošky, ZŠ Nepomucká, ZŠ Grafická, ZŠ a MŠ Tyršova, ZŠ a MŠ Kořenského, FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, ZŠ a MŠ Weberova, ZŠ Waldorfská a ZŠ Podbělohorská.

Účast patnácti týmů v letošním ročníku projektu je dosavadní rekord. Ukazuje to na fakt, že ředitelé škol a kantoři v Praze 5 vnímají potřebu žáky seznamovat s novodobou historií. Projekt Příběhů našich sousedů to dělá poutavou formou a navíc děti komplexně rozvíjí. Nejen, že se dozví o důležitém období našich dějin, ale při technickém zpracování příběhů se naučí spoustu dalších věcí. Pracovat s textem, stříhat rozhovory a další dovednosti,“ uvedla 1. místostarostka Prahy 5 pro oblast školství Renáta Zajíčková a dodala: „Vedení Prahy 5 se snaží vytvářet prostředí, které motivuje vedení škol, aby moderní historii zahrnovalo do vzdělávání dětí. Proto například pomocí grantů podporujeme rozšiřování knihoven na základních školách, posíláme školám neinvestiční příspěvky na vybavení, přispíváme na vzdělávání pedagogů.“

Několikaminutové prezentace hodnotila tříčlenná porota. Byl v ní i Jindřich Šídlo, novinář, redaktor a politický komentátor, který nyní pracuje pro Seznam Zprávy. Během prezentací napsal na svůj twitterový účet:

Porota, ve které dále zasedla dále Lucie Soukupová (učitelka z Prahy 6) a Vilém Faltýnek (Post Bellum), vyhlásila jako vítězný tým žáky ZŠ U Santošky pod vedením učitelky Evy Erbenové, které představili životní příběh Josefa Čermáka. Na druhém místě se umístili žáci ZŠ Kořenského pod vedením učitele Borise Hajdúka, kteří představili běh života Daniela Kroupy a na třetím místě se umístili žáci ze ZŠ Podbělohorská pod vedením učitelky Marie Martinovské,  kteří prezentovali životní příběh Heleny Kleinové. Zvláštní cena poroty byla přidělena žákům ZŠ Nepomucká, kteří pod vedením učitelky Kristýny Schovánkové zpovídali Stanislava Vinše, což bylo spojeno s řadou překážek a obtíží.

Vítězným týmům předali ocenění a dárky starosta Městské části Praha 5 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., 1. místostarostka a radní pro oblast školství Mgr. Renáta Zajíčková a radní Bc. Lukáš Herold.

Na závěr zástupci MČ Praha 5 zahájili výstavu k projektu Příběhy našich sousedů, která bude v následujících měsících putovat po zúčastněných školách.

Webové stránky www.pribehynasichsousedu.cz