Předání nového defibrilátoru domu sociálních služeb

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 paní starostka Renáta Zajíčková (ODS) a radní Petr Lachnit (ANO) navštívili dům sociálních služeb s odlehčovací sociální službou a při této příležitosti předali nový defibrilátor se skříňkou sloužící v případě náhlých zdravotních obtíží, které mohou ohrozit životy klientů.

Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou je registrovaným zařízením pro odlehčovací služby, který poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60-ti let věku. Cílem této služby je poskytovat sociálně ošetřovatelskou péči seniorům odkázaným na pomoc druhé osoby nebo rodiny tak, aby byl zajištěn jejich důstojný život. V rámci pobytu vytvářet klidné a bezpečné prostředí, zajistit mu nepřetržitou péči.