Pravidla pro boj se šířením nemoci covid-19 se opět zpřísňují. Nouzový stav bude platný do 28. března

V důsledku rychle se šířící britské mutace koronaviru SARS CoV-2, potvrzení výskytu jihoafrické mutace a kritické situace ve zdravotnických zařízeních rozhodla vláda o zavedení nového nouzového stavu a o zpřísnění některých krizových opatření.

S účinností od 1. března 2021 vláda nařizuje:

  • Nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek v zastavěném území obce.
  • V MHD a obchodech chránit své dýchací ústrojí výhradně respirátorem nebo dvěma chirurgickými rouškami.
  • Zaměstnancům na pracovišti používat ochranu dýchacích cest s výjimkou času, kdy je zaměstnanec sám v místě výkonu své práce.
  • Zaměstnavatelům zajistit svým zaměstnancům dostatek ochranných prostředků nutných k výkonu jejich práce.
  • Provozovatelům dětských hřišť tato hřiště pro veřejnost uzavřít.

Od 1. března vláda zakazuje:

  • Opouštět hranice okresu nebo hlavního města Prahy, ve kterém mají občané trvalý pobyt. Výjimku z tohoto zákazu tvoří cesty do zaměstnání a k lékaři.
  • Přesun obyvatel z okresu, kde má trvalý pobyt do okresu, kde nemá trvalý pobyt. V případě, že v jiném okrese obyvatel vlastní rekreační zařízení, je povinen se do něj přepravit do 1. 3. 2021 a po dobu trvání nouzového stavu se v něm zdržovat. Cesty mimo okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. Výjimku budou tvořit pouze nezbytné cesty, například na nákupy, a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti členů pouze jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

S účinností od 1. března vláda s ohledem na vyhlášený nouzový stav omezuje pravidla pro provoz maloobchodu.

  • Z výjimek pro provoz maloobchodních provozoven kabinet s účinností od 1. března vyřadil prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi.
  • Provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost budou muset také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
  • Omezen bude opět také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z  veřejného zdravotního pojištění.

Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace.

Pro více informací navštivte https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx 

 

Přílohy ke stažení