Prahu 5 zajímá názor mladých. Vzniká Parlament dětí a mládeže

23/06/2023

Dnes bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Městskou částí Praha 5 a Domem dětí a mládeže Praha 5. Cílem memoranda je vznik a podpora Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5. Ten bude tvořen mladými lidmi, kteří žijí nebo studují na Praze 5. Mezi hlavní náplň bude patřit nejen vyjadřování se k vybraným tématům zastupitelstva MČ Prahy 5 a případně dalších orgánů, ale i pořádání kulturních, sportovních či charitativních akcí nebo participace na akcích konaných na území MČ Praha 5.

 

Jsem ráda, že se nám daří otevírat radnici nejen střední a starší generaci občanů, ale i mladým lidem. Jejich pohled na domovskou městskou část, radnici, úřady nebo samotný stát i politiku jako takovou, se formuje právě v tomto věku. Každého člověka, který se zajímá o své okolí jakožto aktivní občan, si velmi vážím. A u mladých dvojnásob,” říká předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici Lucie Boudová (PRAHA 5 SOBĚ).

Parlament dětí a mládeže je apolitickou organizací. Městská část Prahy 5 v rámci otevřené radnice se bude snažit tuto možnost komunikovat zejména žákům a studentům základních i středních škol a poskytovat bezplatně prostory pro zasedání Parlamentu dětí a mládeže. Hlavním cílem studentského parlamentu je zapojení mladých lidí do společnosti a zodpovědný přístup k demokracii a zároveň spolupráce na participativních projektech.

 

„Založení Parlamentu dětí a mládeže vnímám jako další důležitý krok při otevírání radnice Prahy 5. Dáváme tím najevo, že zástupci městské části jsou schopni a ochotni přijímat nápady a podněty zvenčí a těmito nápady se vážně zabývat“, říká Filip Karel (Piráti), radní pro otevřenou radnici, IT a participaci.

 

Projekt společně iniciovali a připravili nejmladší zastupitel Prahy 5 Henryk Tietjen (SEN 21), radní pro otevřenou radnici Filip Karel (Piráti) a předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici Lucie Boudová (PRAHA 5 SOBĚ).

 

Celé to začalo, když mi nebylo předchozí radou umožněno vystoupit na zastupitelstvu. Prý jsem byl moc mladý. Rozhodl jsem se kandidovat ve volbách a stal jsem se zastupitelem. V Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5 bude mít možnost každý, kdo chce aktivně měnit věci kolem sebe. Jsem vlastně rád, že mě tehdy ke slovu nepustili,“ doplňuje Henryk Tietjen (SEN 21), člen Výboru pro otevřenou radnici.

 

Radnice počítá s tím, že by měl mít cca 30 zastupitelů a bude navázán na podobné aktivity v rámci města Prahy.

 

„Založením Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5 se mladým lidem otevírá jedinečná příležitost podílet se svými náměty a návrhy na práci radnice Městské části Praha 5. Studentský parlament využívá právní subjektivitu Domu dětí a mládeže Praha 5 a rádi se budeme podílet na jeho činnosti. Naší rolí je být mladým lidem „průvodcem“ při uskutečňování jejich nápadů”, vysvětila na závěr Marie Mertová (ředitelka DDM Praha 5).

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě