Prahu 5 navštívila slovenská delegace z partnerské Petržalky

Ve dnech 14. – 16. 10. 2019 MČ Praha 5 navštívila delegace z partnerské MČ Petržalka – Bratislava. Starostka Renáta Zajíčková (ODS) srdečně přivítala  Jána Hrčku – starostu MČ Petržalka, Janu Hrehorovou – místostarostku a Petru Vančovou, Marcelu Zacharovou, Jakuba Kuruce – zástupce odborných útvarů. Hosté projevili zájem o porovnání zkušeností z oblasti sociální, územního rozvoje, veřejného prostranství, životního prostředí a dopravy.

První den programu byl zaměřený  na sociální oblast ve spolupráci s Helenou  Volechovou – ředitelkou CSOP Praha 5. Hosté navštívili Komunitní centrum Prádelna, kde shlédli prezentaci o činnosti centra od pana Michaela Čiháka, dále pak Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou Na Neklance. Druhý den byl pro delegaci připraven blok odborných jednání, který začal oblastí sociální na téma „Osoby bez domova“, kterou uvedla vedoucí oddělení Kira Harvánková. Místostarosta Martin Slabý (ANO) hostům vysvětlil problematiku „Participativního rozpočtu“, kdy již třetím rokem mohou občané MČ Praha 5 dávat podněty k vylepšení veřejného prostranství na Praze 5 a následně o nich hlasovat. Za oblast územního rozvoje byl přítomen Petr Mareš – vedoucí oddělení územního rozvoje a spolu s Barboru Havrlovou ze společnosti A69 – architekti s.r.o. hostům společně představili projekt „Motolské údolí“, zabývající se urbanistickým a architektonickým řešením území vymezeného západně od centra Anděl, který je vizí budoucí podoby předmětné lokality, a to jak z krátkodobého, tak i z hlediska dlouhodobého výhledu. Přednáška se zaměřila na prostorové a funkční využití území, na popisy urbanisticko-architektonických řešení v kontextu širších vazeb, na vytipování problémových stavebních záměrů a jejich začleňování do urbanizovaných struktur lokality. Součástí prezentace bylo i představení designu navrhovaného městského parteru a veřejných prostranství, a to i v souvislosti s opatřeními, podílejícími se na postupném zlepšování klimatických podmínek pro pobyt v této části města.

Pan Martin Fafejta – vedoucí odboru společnosti Ropid hosty zasvětil do náročné problematiky dopravní infrastruktury veřejné dopravy v Praze. Poté navázala Dana Jurášková ze společnosti Eltodo, a.s., která hostům představila systém parkování a parkovací zóny. Na závěr si delegace mohla prohlédnout monitorovací vůz, který je používán ke sběru dat o parkování vozidel na parkovacích zónách. Na další odborné dotazy odpovídal Jan Panenka – předseda dopravního výboru a Ivan Růžička – vedoucí odboru dopravy. Delegace z Petržalky neformálně pohovořila s Lukášem Heroldem (ODS), Tomášem Homolou (STAN), Davidem Duškem (STAN), Zdeňkem Doležalem (ODS) a dalšími zastupiteli.  Po pracovní výměně zkušeností delegace měla na programu i kulturní program. Hosté mimo jiné navštívili Staropramen,  Winternitzovu vilu a prohlédli si historické centrum Prahy.

Teší ma, že sme aj tento rok mohli prijať pozvanie od našej partnerskej mestskej časti hlavného mesta ČR Prahy, Praha 5. Zo stretnutia s pani starostkou Renátou Zajíčkovou, zástupcami starostky Tomášom Homolom a Lukášom Heroldom, radnými  a ďalšími odborníkmi sme si odniesli veľa nápadov a informácií. Výmenu vzájomných skúseností považujem za veľmi dôležitú, a preto som rád, že máme za partnerov práve Prahu 5, ktorá je nám vo viacerých veciach príkladom. V mnohom, čo trápi obe naše mestské časti si takýmito stretnutiami vieme dopomôcť k  riešeniam. Tento rok išlo o témy v sociálnej oblasti, životného prostredia, územného rozvoja, participatívny rozpočet a pre nás veľmi aktuálnu tému dopravy a parkovania. S kolegami považujeme naše stretnutia za podnetné a už teraz sa tešíme na ďalšie. Opätovne aj u nás aj u Vás,” uvedl Ján Hrčka, starosta MČ Petržalka.

Zlepšenie sociálnej starostlivosti považujem za jednu z priorít bratislavskej mestskej časti Bratislava-Petržalka. Preto chcem poďakovať pani starostke, ale aj ostatným, predovšetkým zamestnancom, ktorí sa tejto téme venujú, že nám poskytli veľa inšpiratívnych informácií z vlastnej skúsenosti. Veľmi sa mi páčilo v komunitnom centre Prádelna, ktoré pripravuje neskutočne veľa podujatí, vzdelávacích aktivít pre seniorov a ti majú príležitosť viest aktívny život aj v starobe. Mimo bežnej sociálnej starostlivosti o seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutým reflektujem záujem riešiť aj situáciu s ľuďmi bez domova,“ řekla Jana Hrehorová, místostarostka MČ Bratislava-Petržalka.