PRAHU 5 NAVŠTÍVIL PRIMÁTOR HLAVNÍHO MĚSTA

17/05/2024

Ve středu 15. května zavítal na radnici Prahy 5 primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Přivítala ho starostka Radka Šimková spolu s dalšími radními. Hlavními tématy setkání byly otázky týkající se bezpečnosti a drogové situace na Praze 5 a potřeba navýšení kapacit ve školství.

Starostka spolu s radními nejprve primátora seznámili s výsledky nově zpracované demografické studie, ze které jasně vyplývá potřeba navýšení kapacit mateřských a základních škol na Praze 5. Byly mu představeny některé konkrétní projekty týkající se základní školy Na Výši a školy v nově vznikající čtvrti Smíchov City.

„Jsem ráda, že se pan primátor mohl seznámit s připravenými projekty základních škol na Smíchově a v Košířích, jejichž realizace se neobejde bez významné finanční podpory hlavního města,“ uvedla radní pro školství Alena Janďourková.

Zásadním tématem návštěvy byla bezpečnost a řešení drogové situace na Praze 5. Starostka primátora informovala o aktuálním neutěšeném stavu a otevřené drogové scéně v konkrétních lokalitách Prahy 5. Seznámila ho s kroky, které podnikla městská část a přednesla, které kroky by byly potřebné ze strany magistrátu, aby se situace alespoň částečně zlepšila.

 

Po jednání na radnici se primátor v doprovodu starostky a radních Prahy 5 přesunuli na místo, kde by v budoucnu měla stát nová ZŠ Smíchov. Poté následovala návštěva kontaktního centra Sananim. Na místě byl i současný předseda Protidrogové komise Rady hl. m. Prahy Pavel Bém, který v tomto centru poskytuje lékařskou pomoc.  Společně mluvili o fungování zařízení, jemuž po uzavření kontaktního centra Progressive v roce 2022 přibylo přibližně 1 500 klientů z celé Prahy.

„Pan primátor s námi navštívil kontaktní centrum Sananim, které je nyní zatížené pacienty z celé Prahy. Sám se tak mohl přesvědčit o potřebě vzniku nových kontaktních center v ostatních městských částech. Do té doby by také prospělo navýšení počtu strážníků Městské policie na území Prahy 5,“ poznamenala starostka Radka Šimková.

V závěru své návštěvy vyjádřil primátor Bohuslav Svoboda podporu hlavního města při řešení těchto problémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě