Praha 5 zná vítězné projekty Participativního rozpočtu

Letos proběhl čtvrtý ročník Participativního rozpočtu, na který bylo z rozpočtu MČ Praha 5 vyčleněno 15 milionů korun. Participativní rozpočet je nejvýraznější projekt v rámci občanské společnosti. Vznikl v roce 2017 za účelem revitalizace veřejných prostranství. Jeho cílem je zlepšení života obyvatel městské části a zároveň podpora občanských spolků na území Prahy 5.

Jedná se o proces, kdy radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto finance mělo v lokalitě ve sledovaném období vylepšit, opravit, postavit či vybudovat. Do letošního ročníku obyvatelé přihlásili celkem 51 návrhů, z nichž 18 postoupilo do veřejného hlasování. Hlasování probíhalo od 15. 9. do 15. 11. 2020 – podle původního plánu bylo o měsíc prodlouženo. Na kompletní výsledky se můžete podívat na stránce www.participativnírozpocet.praha5.cz

Na prvních třech místech se umístily projekty:

  • Singletrack Motol

(celkem hlasovalo: 1409 respondentů)

Projekt má za cíl zvýšit fyzickou i duševní pohodu obyvatel a zároveň nacházet řešení pro optimální využití přírodních celků. Návrh počítá s vytvořením společného prostoru pro všechny věkové kategorie a bude zahrnovat pumptrack, singletrack a odpočinkovou zónu s výhledem a se zázemím ve formě restaurace.

  • Květinové louky a loučky pro Prahu 5

(celkem hlasovalo: 670 respondentů)

Tento projekt je zaměřen na zanedbané plochy a parčíky. Jedná se o výsev trvalkových a letničkových lučních směsí s minimálními náklady na výsadbu a údržbu. Květiny navíc ochlazují okolí, lépe chrání půdu před vysycháním a podporují druhovou rozmanitost rostlin i živočichů.

  • Retence dešťové vody a park Hennerova

(celkem hlasovalo: 636 respondentů)

Cílem projektu je zadržení srážek z části komunikace Hennerova s jejich retencí ve dvou podzemních nádržích. Voda bude následně využita k udržování nově vybudovaného malého parčíku mezi ulicemi Hennerova a Ježovská. Díky závlaze a stínu stromů tak vzniknou dobré podmínky pro založení menších květinových záhonů.

Všem úspěšným navrhovatelům gratulujeme.