Praha 5 zná podobu Nového Barrandova

Vedení MČ Praha 5 schválilo uzemní studii, která se týká takzvaného Nového Barrandova. Tato nová čtvrť plynule naváže na sídliště Barrandov, vznikne zde nové náměstí, velký park, škola, dvě školky, pošta i poliklinika.

„Zadali jsme novou územní studii pro toto území, aby zde vznikla plnohodnotná městská čtvrť a nikoliv jen noclehárna. Městská část vznesla ve svých požadavcích, že chce velký park pro sport a rekreaci. Chceme doplnit vybavenost, která současnému sídlišti chybí, jako jsou škola, školky, pošta, poliklinika. Chceme, aby území bylo celkově koncepčně dořešeno,“ popisuje radní Zdeněk Doležal, v jehož gesci je územní rozvoj.

Územní studii mělo na starost studio A69 architekti. A muselo najít průsečík mezi vizí městské části, developerů a vlastní urbanistickou představou, což nebylo jednoduché. „Studii jsme měli zadanou na přelomu let 2015 a 2016. Od té doby se proměňovala, ale principy, které jsme na začátku definovali, zůstávají. Mezi ně patří lineární park, jasná hranice zástavby, která je čitelná a nepřekročitelná. Pak například i pěší prostupnost nebo systém odvodnění,“ popisuje architektka Barbora Havrlová.

První část, která byla s městkou částí projednána v roce 2017, už probíhá. Investor se například zavázal, že tu vybuduje nové náměstí, kde bude zastávka tramvaje a kde vznikne nová pošta. Návrh bude nyní představován veřejnosti, aby lidé mohli ovlivnit budoucí podobu náměstí. Co se týče dalšího území, tak tam je třeba změna územního plánu,“ dodává radní Doležal.

Se studií se veřejnost bude moci podrobně seznámit například na výstavě, která se na podzim uskuteční v Galerii G.

Více v reportáži PRAHA TV.