Praha 5 změřila emise z lodní dopravy. Lodě zamořují ovzduší více než auta

27/11/2017

Na problémy spojené s lodní dopravou se snaží upozornit MČ Praha 5. Opakovaně totiž řeší stížnosti obyvatel Janáčkova nábřeží na nevyhovující stav ovzduší, který je umocněný lodní dopravou. Lodě, stejně jako auta, mají zážehové motory. Ovšem u lodí, na rozdíl od automobilů, není měření emisí povinné a nikdo ho nekontroluje. Vltavu tak mohou brázdit lodě s nevyhovujícími motory. Proto MČ Praha 5 požádala o spolupráci odborníky z Fakulty strojní ČVUT v Praze a z Ústavu chemických procesů AV ČR.

Výsledky měření emisí v prostoru plavební komory Smíchov i kvality okolního ovzduší budou zveřejněny ve středu 13. prosince 2017 na mimořádném, veřejně přístupném společném zasedání Výborů územního rozvoje, životního prostředí a Komise dopravní MČ Praha 5, které se bude konat v budově Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13-15, v sále zastupitelstva č. 603 od 18:00.

 Měření provedli fundovaní odborníci

Závěry své práce odprezentují studenti ČVUT, kteří prováděli měření pod vedením doc. Michala Vojtíška Ph.D. z Centra vozidel udržitelné mobility Strojní fakulty ČVUT a Ing. Jakuba Ondráčka Ph.D. z Ústavu chemických procesů AV ČR. Měření probíhala od června do září 2017.

 Je třeba otevřít celospolečenskou debatu

Domníváme se, že Praha by měla do budoucna uvažovat o tom, jak chránit životní prostředí a čistotu ovzduší nad takovým přírodním fenoménem, jaký bezesporu představuje řeka Vltava. Město by mělo uvažovat o tom, jak usměrňovat technický stav lodních motorů. A směřovat vývoj ´městské´ lodní dopravy k používání elektromotorů či hybridních motorů,“ uvedl starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter (TOP 09) s tím, že nynější výsledky měření jsou ideálním podnětem pro zahájení širší celospolečenské debaty na úrovni Magistrátu HMP.

Smíchovské nábřeží sevřené dvěma zdroji emisí

Lodní doprava není ekologické veřejné téma, lidem vadí především auta. Lodě mají spojené především s příjemným zážitkem a možností vidět krásy hlavního města z jiného úhlu, bez dopadu na životní prostředí. Přitom technicky vzato je Smíchovské nábřeží sevřeno dvěma zdroji emisí. Silnicí s hustým provozem a plavební komorou, v níž se kumulují zplodiny z lodních motorů. „Zhoršeným podmínkám je vystaven i Dětský ostrov, který prochází rekonstrukcí a od jara bude opět místem, kam míří za odpočinkem rodiny s malými dětmi. Proto věříme, že se téma možné kultivace přírodního prostředí řeky konečně otevře,“ upřesňuje předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, Ing. Arch. Zuzana Hamanová (Demokraté Jana Kasla).

Téma považují za velmi zajímavé již oslovení odborníci z ČVUT. Přišli s iniciativou, jak otevřít tuto problematiku, a zároveň jsou připraveni spolupracovat na konkrétních otázkách provozu motorů lodní dopravy, které by byly šetrné k životnímu prostředí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě