Praha 5 získala dotaci na realizaci projektu “ZŠ waldorfská – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze”

12/10/2020

MČ Praha 5 získala dotaci z OP Praha pól růstu, 45. výzva SC 4.1, na projekt ZŠ waldorfská – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze.

Cílem projektu, jehož registrační číslo je CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001402, bylo vytvořit nové kmenové třídy v Základní škole Waldorfská a zajistit tak přiměřený počet žáků ve třídách v návaznosti na sociální inkluzi. Navazujícím cílem bylo zajistit bezbariérovou dostupnost objektu tak, aby mohli být začleňováni i žáci s omezenou schopností pohybu. Díky realizaci projektu byly nově vytvořeny 4 kmenové třídy a rejstříková kapacita školy se zvýšila o 120 žáků. Do nových tříd bude začleněno v průměru 3 a více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě