Praha 5 získala dotaci na realizaci projektu “ZŠ waldorfská – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze”

MČ Praha 5 získala dotaci z OP Praha pól růstu, 45. výzva SC 4.1, na projekt ZŠ waldorfská – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze.

Cílem projektu, jehož registrační číslo je CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001402, je vytvořit nové kmenové třídy v Základní škole Waldorfská a zajistit tak přiměřený počet žáků ve třídách v návaznosti na sociální inkluzi. Navazujícím cílem je zajistit bezbariérovou dostupnost objektu Základní školy (nově budovaný pavilon) tak, aby mohli být začleňováni i žáci s omezenou schopností pohybu. Díky realizaci projektu budou nově vytvořeny 4 kmenové třídy a rejstříková kapacita školy se zvýší o 120 žáků. Do nových tříd bude začleněno v průměru 3 a více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.