Praha 5 zahajuje práce na opravě “mlékárny” na Buďánkách

V nejbližších dnech budou zahájeny práce na rekonstrukci objektu bývalé mlékárny v osadě Buďánka. Práce by měly trvat čtvrt roku. Po jejich ukončení zde sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka otevře infocentrum.

Radnice Prahy 5 vybrala dodavatele rekonstrukce objektu bývalé mlékárny v osadě Buďánka. Práce začnou v nejbližších dnech a budou dokončeny za čtvrt roku. Rekonstrukce mlékárny je součástí investičního balíku na opravu Buďánek, na který městská část v letošním rozpočtu vyhradila šest milionů korun. Po její opravě zde sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka otevře infocentrum, které bude zároveň sloužit jako místo pro setkávání a různé kulturní aktivity.

„Výjimečně se podařilo vybrat dodavatele, u něhož máme, i přes nejnižší nabídnutou cenu, jistotu kvality. Nyní pracuje na zabezpečení objektů Buďánek a s jeho prací jsme velice spokojeni,“ komentuje výběr dodavatele stavebních prací starosta Radek Klíma (TOP 09).

“Mlékárnu” má podle Smlouvy o výpůjčce a partnerství s finanční spoluúčastí z listopadu 2015 v pronájmu na 78 měsíců sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka. Pronájem je totiž podmínkou dotace z Česko – švýcarského fondu Partnerství MFČR “Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu”, kterou se sdružení podařilo získat. „Zápůjčka, resp. jasný majetkoprávní vztah k objektu a udržitelnost provedených investic po dobu pěti let od ukončení grantu, spolu s finanční spoluúčastí městské části, je podmínkou grantu,“ dodává zástupce starosty Pavel Richter. Vzhledem k 10 % spoluúčasti městské části na dotaci rozhodli zastupitelé už v lednu 2016 o poskytnutí finančního daru ve výši 327 tisíc korun. Sdružení samotné vloží z dotace na opravu bývalé mlékárny 510 tisíc Kč a 498 tisíc korun do následného vybavení infocentra a místa pro setkávání, které zde vytvoří a na své náklady bude provozovat.

„Revitalizace osady se zpočátku potýkala s problémy, bohužel. Nicméně podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s místními občanskými sdruženími, která si kladou za cíl záchranu a využití lokality. S klidným svědomím mohu říct, že participace veřejnosti, resp. kooperace samosprávy s občanskou iniciativou, je v každém případě velmi přínosná. Nejenže společně směrujeme k cíli, ale otevírají se i nové možnosti využití, řešení, řekl již před časem starosta.