Praha 5 zahájí od příštího týdne preventivní testování zaměstnanců na výskyt onemocnění COVID-19

Pro preventivní testování využije Úřad městské části Praha 5 antigenní testy tzv. samotestovací sady, pro jejichž využití vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR výjimku. Zaměstnanci úřadu projevili o dobrovolné testování značný zájem.

Úřad městské části kromě možnosti samotestování zavedl i další preventivní opatření. Stále platí maximální omezení osobních kontaktů a zákaz pobytu ve všech vnitřních prostorách radnice bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor minimálně třídy FFP2 nebo zdravotnická obličejová maska). Byly instalovány čističky vzduchu zejména v prostorech, kde se pohybuje veřejnost. Samozřejmostí je dostatek dezinfekčních přípravků na ruce.

Veškerá opatření mají co nejvíce snížit rizika šíření onemocnění COVID-19 tak, aby nezbytně nutná návštěva úřadu veřejností byla maximálně bezpečná, a podařilo se udržet služby pro občany bez zásadních omezení.

Úřad městské části Praha 5 je připraven i na možnost povinného testování všech zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Současná mimořádná vládní opatření neupravují úřední dobu úřadů, proto návštěvní hodiny ÚMČ Praha 5 pro veřejnost tak zůstávají bez změn.