„Zlepšuj Pětku“. Nově se očekávají projekty v oblasti školství do 30. 6.!

03/05/2023

V dubnu městská část vyhlásila již sedmý ročník participativního rozpočtu „Zlepšuj Pětku“ ve veřejném prostoru. Občané Prahy 5 mohou až do konce června podávat návrhy svých nápadů na vylepšení prostranství na území páté městské části. Novinkou jsou projekty s realizací na základních školách.

 

Pro letošní rok vyčlenila radnice Pětky pro občanské návrhy 2 miliony korun s tím, že maximální cena jednoho nesmí překročit 500 tisíc Kč. Přihlášky je možné podávat v elektronické formě do 30. června 2023„Naším cílem je realizovat projekty rychleji, než jak se tomu dělo v předchozích letech. Proto jsme pro tento ročník stanovili nižší finanční hranici pro navrhované projekty,“ říká radní pro veřejný prostor Milan Vrkoč (SEN21).

 

V letních měsících budou příslušné odbory městské části posuzovat, zda a jak lze projekty prakticky realizovat. Následně se bude komunikovat s navrhovateli o případných úpravách předložených návrhů. K veřejnému hlasování o projektech, do kterého se může zapojit každý občan Pětky, dojde na podzim. „Více péče chceme věnovat komunikaci s navrhovateli už ve fázi tvorby projektů tak, aby se následně mohly samotné návrhy rychleji uskutečnit,“ vysvětluje radní pro oblast participace Filip Karel (PIRÁTI).

Veškeré informace včetně podrobných pravidel najdou zájemci na https://zlepsujpetku.cz/.

 

Nově mohou přihlásit svoje nápady ke zlepšení školního prostředí také žáci všech základních škol páté městské části v samostatné participaci nazvané „Pébéčko“. Každá škola dostane od městské části až 50 tisíc korun. V první fázi dojde pod vedením vyškolených pedagogů k sběru návrhů v jednotlivých třídách. Žáci budou mít za úkol připravit přesný popis svých nápadů. Dalším úkol spočívá v získání podpory pro projekt u svých spolužáků. O tom, jak se přidělená částka rozdělí, rozhodnou právě žáci dané školy formou hlasování. „Žáci se naučí kriticky přemýšlet nad svým okolím, dostanou příležitost přispět k rozvoji školy, procvičí si komunikační dovednosti a naučí se hospodařit s penězi,“ říká radní pro školství Alena Janďourková (PRAHA 5 SOBĚ).

Seznam webových stránek jednotlivých škol najdete na https://pebecko.praha5.cz/. Zde může veřejnost sledovat také průběh jednotlivých aktivit na školách.

 

Od roku 2017 bylo občany Prahy 5 formou veřejného hlasování vybráno více než 50 projektů z mnoha navržených. Šlo především o projekty, které směřují ke zlepšení veřejného prostoru, budování nových herních prvků pro děti nebo prvků v parcích.„Nedořešeným problémem zůstává značné množství neuskutečněných projektů z minulých let. Bohužel u řady z nich zbývá vyřešit i poměrně zásadní překážky, proto lze očekávat, že ještě nějakou dobu potrvá, než se skutečně všechny odhlasované návrhy dokončí. Finanční prostředky jsou zajištěny a alokovány ve speciálním Fondu participativního rozpočtu,“ vysvětluje radní Filip Karel (PIRÁTI).

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě