Praha 5 ušetří na provozu úřadu téměř 80 milionů korun. Chystá i zhodnocení úspor

12/07/2021

Nejvýznamnější provozní úsporu v rozpočtu za posledních deset let schválila Rada městské části pro rok 2022. Seškrtání provozních výdajů úřadu o 10% uvolní téměř 80 milionů korun na nezbytné investice.

 

Úřad sníží výdaje na provoz kanceláří, nejrůznější druhy poradenství, doprovodné externí služby, ale i na vlastní sebeprezentaci. Revizí prochází i plnění dlouhodobých rámcových smluv či podpora některých zbytných akcí. Opatření obsahuje i zrušení dvanácti pracovních pozic.

 

„V uplynulých třech měsících jsem absolvoval individuální jednání se všemi odbory o jejich rozpočtu. Procházeli jsme položku po položce a hledali prostor pro možné úspory, přičemž vždy jsme byli vedeni tím, aby nedošlo k žádnému omezení kvality služeb úřadu,“ říká radní pro oblast financí Jan Kavalírek.

 

Kromě úspor na výdajové stránce se radnice rozhodla lépe hospodařit i se svými volnými finančními zdroji, které má na běžných účtech, a chránit tak jejich reálnou hodnotu proti inflaci. Prostředky budou svěřeny Komerční bance, aby je spravovala a nakoupila za ně české především státní dluhopisy.

 

„Městská část má v současné době na účtech přibližně 1,8 miliardy korun a s ohledem na aktuální vysokou inflaci však tyto prostředky ztrácí na reálné hodnotě. Zhruba 650 milionů vložíme na spořicí účty s lepší úrokovou sazbou a 400 milionů svěřujeme profesionálnímu správci portfolia, aby je investoval. Celkově by nám toto opatření mělo přinést do rozpočtu roční výnos přibližně 6 milionů korun,“ dodává radní Kavalírek s tím, že Praha 5 potřebuje zdroje na rozvojové investice, jako jsou nová školská zařízení, domy pro seniory či na rozvoj veřejného prostranství, zeleně a sportovišť.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě