Praha 5 spustila aktualizované webové stránky

01/02/2022

Větší přehlednost, lepší dostupnost informací a celkové zvýšení uživatelské přívětivosti. To byly hlavní cíle aktualizace webových stránek Městské části Praha 5.

„Chtěli jsme jít cestou grafické i obsahové změny. Informace jsou nově seskupeny do tematických oblastí a jsou prezentované formou aktivních dlaždic. Při úpravách webu jsme vycházeli z ankety při přípravě Strategie 2030+, kde si právě takové změny přála čtvrtina dotázaných občanů,“ vysvětluje změny tajemnice úřadu MČ Praha 5 Kateřina Černá.

 

Ty jsou patrné hned na titulní straně. Titulní strana, která mimo jiné přehledně upozorňuje na aktuální informace z dění na úřadě, v městské části, na zajímavé akce kulturního a společenského charakteru a obsahuje také náhledy na video zpravodajství například z TV Praha. Pro zahraniční uživatele byl zapracován on-line vícejazyčný překládací nástroj společnosti Google. Při tvorbě nového webu bylo využito inspirativních webů měst, které v posledních letech zvítězily v soutěži Zlatý erb.

 

„Na aktualizaci webu se budou nově v pravidelných intervalech podílet i vedoucí jednotlivých odborů. Tím zajistíme, že budou dostupné veškeré informace, a hlavně v aktuální podobě,“ dodává Kateřina Černá.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě