Praha 5 spouští analýzu svých škol

SWOT analýza škol v Praze 5

Pátá městská část jako zřizovatel mateřských a základních škol plánuje vytvořit zásadní strategický dokument „Dlouhodobá strategie rozvoje školství v Praze 5“.

Současná Rada městské části Prahy 5 má ve svém programovém prohlášení rozvoj kvality vzdělávacího procesu na školách zřizovaných městskou částí.

Aby bylo zřejmé, kde se školy mohou zlepšovat, je důležité znát jejich aktuální stav. Radnice pro získání těchto informací zvolila jako nástroj SWOT analýzu, jejíž výhodou je možnost zapojení širokého spektra respondentů (cílových skupin).

Komplexní SWOT analýza našich škol vznikne na základě dílčích výstupů z různých zdrojů, např. je vytvořen jeden typ dotazníku tak, aby získané odpovědi co nejlépe zohlednily potřeby dané skupiny, nebo jinou formou bude týmová práce, z které by měly vyplynout silné a slabé stránky dané školy. Všechny výstupy pak budou přetransformovány (přepsány) do jedné SWOT analýzy.

„Cílem prováděné analýzy není srovnávání jednotlivých škol a jejich kategorizace na „lepší“ a „horší“. To ani z  výstupů nelze stanovit. Výstupy z provedených šetření budou primárně sloužit pro vedení jednotlivých škol jako základ pro zpracování dlouhodobých plánů.  Výsledky SWOT analýzy využije radnice Prahy 5 k sestavení optimální dlouhodobé strategie rozvoje školství na území Prahy 5,“ uvedla 1. místostarostka Renáta Zajíčková (ODS), do jejíž gesce patří školství a je také iniciátorkou provedení této analýzy.

 

Dotazníky se vyplňují pouze elektronicky a jsou anonymní (odpovědi bude znát pouze vedení školy).

 

Dotazníky najdete na stránce https://swot.praha5.cz/, v odpovídající sekci (rodiče a žáci, vedení škol, pedagogové, nepedagogové).

 

Možnost jejich vyplnění je od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019.

 

Děkujeme, že nám vyplněním dotazníků pomůžete dále rozvíjet kvalitu školství v Praze 5.