Praha 5 slavnostně zakončila VII. ročník „Senior akademie“

Ve středu 15. května 2019 Petr Lachnit (ANO), radní městské části Praha 5 pro bezpečnost a sociální oblast, slavnostně zakončil VII. ročník „Senior akademie“. 

Občané z řad seniorů či osob se zdravotním postižením měli možnost zúčastnit se přednáškových cyklů na témata týkající se zejména ochrany života, zdraví a majetku, ale i témat zahrnující např. základy právního vědomí, bezpečnosti v provozu, domácí násilí, chov psů na území hl. m. Prahy, požární ochrany, základy poskytování první pomoci a zvládání řešení mimořádných a krizových situací. 

Přednášejícími byli pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy, kteří své přednášky zpestřili praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů, diskusemi nad četnými dotazy posluchačů, ale i možností navštívit operační středisko Městské policie hl. m. Prahy, obvodní ředitelství Praha 5, Muzeum Policie ČR a Psí domov Trója. 


Slavnostní zakončení, stejně jako přednášky, proběhlo v zasedací místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5. Pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy a radní Petr Lachnit předali účastníkům Senior akademie pamětní list o absolvování akademie, drobné předměty k zabezpečení bytu a domu.

Radní Lachnit poděkoval pracovníkům útvaru prevence kriminality za profesionalitu, pracovnicím sociálního odboru za organizaci akcí a posluchačům za jejich účast a zájem s příslibem přípravy a realizace VII. ročníku Senior akademie již na jaře příštího roku. 


Závěrem byli všichni přítomní pozváni k malému občerstvení.