Praha 5 rozjela jednání o pozemcích na Vidouli, účastní se soutěže

02/03/2017

Pětka se v těchto dnech účastní výběrového řízení Ministerstva obrany ČR na koupi pozemků na Vidouli. Radní chtějí zároveň požádat Radu hl m. Prahy o udělení souhlasu k zastupování města při jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s nímž městská část jedná o možnosti převodu podílů vybraných pozemků na hl. m. Praha.

Praha 5 chce od Ministerstva obrany ČR koupit pozemky na stolové hoře Vidoule. Účastní se proto výběrového řízení na jejich prodej, které ministerstvo vyhlásilo 31. ledna 2017. „Původně jsme požádali ministerstvo o zrušení prvního výběrového řízení, které vypsalo na podzim 2016, a bezúplatný převod. Bohužel, toto nám bylo zamítnuto s tím, že ministerstvo má záměr nakládat s pozemky úplatně. Jdeme tedy do soutěže a nabízíme tržní cenu,“ říká starosta Radek Klíma (TOP 09). Výběrové řízení se týká pozemků 1350/2 a 1353/4 o celkové rozloze 11452 m2, které jsou dle územního plánu vedené jako sady, zahrady a vinice a městská a krajinná zeleň. „Minimální kupní cenu stanovilo ministerstvo na pět a půl milionu korun,“ dodává radní Pavel Richter (TOP 09), v jehož kompetenci je majetek městské části.

„Jiná situace je v případě lesního pozemku, kde ministerstvo avizovalo, že s ohledem na veřejný zájem individuálně, byť přísně, posuzuje případné bezúplatné převody. Věřím, že naše argumenty ministerstvo vyslyší,“ dodává starosta. Konkrétně se jedná o pozemky 1350/2, 1353/4 a 1355/3.

Radní páté městské části také chtějí požádat Radu hl m. Prahy o udělení souhlasu k zastupování města při jednáních s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, s nímž Praha 5 jedná o možnosti převodu podílů vybraných pozemků na hl. m. Praha. Konkrétně se jedná o ¼ podíl na pozemcích 1368/2, 1368/3 a 1375/8. „Pozemky by získalo hl. m. Praha, následně bude městská část žádat o svěření do správy,“ uvádí radní Richter.

Radnice již v listopadu 2016 požádala zastupitele o souhlas, aby mohla zahájit jednání se soukromými vlastníky pozemků v této lokalitě, aby je mohla vykoupit či směnit. „V oblasti Vidoule máme vlastní, koncepční plány, počítáme zde s vybudováním oddechového, volnočasového areálu, který bude veřejně přístupný,“ vysvětlil již tehdy jednání radnice zástupce starosty Martin Slabý (ANO), který má v gesci zeleň a veřejná prostranství. Ještě v listopadu radní schválili i výběr zpracovatele „Ověřovací urbanistická studie Vidoule“, kterým se stal CMC architects. „Získání pozemků na Vidouli do naší správy je jediná možnost, jak zabránit případnému znovuoživení snah o obnovení zástavby. Díky studii navíc budeme přesně vědět, jakým směrem se dál pohybovat,“ dodává starosta.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě