Praha 5 představila vítěznou podobu nové Základní školy Smíchov

Mezinárodní architektonická soutěž o podobu nové Základní školy Smíchov v rámci projektu připravované čtvrti Smíchov City zná svého vítěze, kterého potvrdila na svém středečním zasedání Rada MČ Praha 5. ZŠ Smíchov bude první nově postavená škola v centrální části hlavního města za několik desetiletí.

Mezinárodní architektonické soutěže o finální podobu nové základní školy se zúčastnilo 66 architektonických kanceláří a z toho 45 účastníků bylo ze zahraničí. „Jsem mile překvapen kvalitou a množstvím účastníků ze zahraničí, poněvadž takový zájem jsem upřímně nečekal. Věřím, že porota vybrala kvalitní návrh a že kromě moderních prostor pro výuku dostaneme i kus kvalitní světové architektury,“ uvedl starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter.

Šestašedesát týmů z celého světa představuje práci zhruba 251 profesionálů, kteří na návrzích nové školy společně odvedli 48 200 hodin práce v první fázi soutěže. Druhé fáze se účastnilo šest týmů z Kanady, Polska, Nizozemska, Česka a Slovenska, které vybrala odborná porota. Návrhy pochází ze 35 měst v 19 zemích světa, nejvíce návrhů přišlo z Prahy, dále z Londýna a Brna.

Vítězem se stalo kanadsko-polské sdružení architektů pod vedením Nicolase Koffa z Toronta a Zbigniewa Gierszaka z Gliwic, který vysvětluje ideu svého návrhu: „Život ve městě je život v komunitě, a abychom tak žili, musíme se naučit starat se jedni o druhé a o naše společné prostředí. Městská škola by měla podporovat sociální a environmentální „staratelství“ mezi studenty a měla by být centrem své komunity, které je ovlivňováno svým jedinečným městským kontextem. Náš návrh je koncipován jako jednoduchá mřížová konstrukce, která studentům nabízí diverzitu příležitostí zapojit se do světa kolem sebe.“

Na druhém místě se umístil pražský architekt Václav Škarda, třetí místo pak obsadilo rotterdamské studio IND [INTER.NATIONAL.DESIGN]. Mezinárodní porota, kde vedle zástupců městské části Praha 5 – starosty Pavla Richtera, předsedkyně Výboru územního rozvoje Zuzany Hamanové, zástupce starosty Víta Šolleho a radních Martina Damaška a Tomáše Homoly – usedli také zahraniční architekti, kteří mají zkušenost s navrhováním škol, například Anne Uhlmann ze švýcarského ateliéru BUR nebo Gianni Cito z nizozemského studia Moke Architekten, rozhodovala naprosto anonymně, kdy žádný z porotců nevěděl do poslední chvíle, kdo jsou autoři daných návrhů. „Když se na přelomu 19. a 20. století rozvíjel Smíchov, první stály základní školy, které vybudovalo v tehdy rozvíjející se části Prahy město. Nová školní budova vzniká podobně v místě, kde se rozvoj teprve očekává. Doufám, že to bude opravdová škola 21. století, a to nejen architekturou, ale hlavně duchem. To nám zde trochu chybí,“ uvádí jeden z porotců a radní MČ Praha 5 JUDr. Tomáš Homola.

Proč uspořádala městská část architektonickou soutěž vysvětluje předsedkyně Výboru územního rozvoje, Ing. arch. Zuzana Hamanová: “Uspořádání architektonické soutěže jako je tato je pro městskou část poměrně komplikované a také finančně náročné, přesto je to nejlepší způsob, jak získat kvalitní projekt veřejné budovy. Soutěž umožňuje porovnat desítky návrhů z domova i ze zahraničí a převaha nezávislých odborníků v porotě garantuje výsledek. Jako architektka jsem ráda, že jsme dokázali jít touto cestou právě v případě nové základní školy, investice je v tomto případě důležitá a správná. Ve škole děti tráví velkou část života a přátelské a inspirativní prostředí dokáže pozitivně formovat jejich osobnost, estetické cítění, vztah k architektuře i veřejnému prostoru města, ve kterém žijí.” O tom, že to byl velmi těžký úkol hovoří i zástupce starosty MČ Praha 5 pro oblast školství, Mgr. Vít Šolle: ” Porota měla opravdu náročný úkol. Vybírala z 66 návrhů a pečlivě se každému návrhu věnovala. Vítězný návrh byl přijat hlasováním. Z mého pohledu zvítězilo hledisko architektonické nad hlediskem provozně – funkčním.”

Soutěž si kladla za cíl nalézt nejvhodnější řešení základní školy o velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury. Tato soutěž byla jedinečnou architektonickou výzvou nejen proto, že v centrální Praze dlouho nevznikla nová základní škola, ale i pro náročnou kombinaci moderních trendů ve výuce se standardy a specifiky českého školství.