Praha 5 představila rozpočet na rok 2023, realizace klíčových investic je závislá na spolufinancování hlavním městem Prahou a příspěvcích soukromých investorů

02/03/2023

Pátá městská část představila letošní rozpočet, který bude schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání 7. března. Největší výzvou pro nové vedení radnice bude zajistit financování pro řadu investic, které zasmluvnila předchozí koalice. Právě na tyto výdaje totiž v kase městské části v budoucnu nebude dostatek prostředků a jejich financování není ani jinak zajištěno. V letošním roce by měla MČ hospodařit s rozpočtem v objemu 1 miliarda 141 milionů Kč.

 

„Nechceme pokračovat v trendu, kdy se žilo na dluh. Během našeho mandátu chceme zásadně změnit přístup k hospodaření a zavést zodpovědné plánování investic. Zdá se, že naši předchůdci plánovali jen v ročním horizontu, každý rok sestavovali střednědobý výhled rozpočtu s výrazně převyšujícími výdaji nad příjmy, ale stamilionovými budoucími schodky se netrápili. Chybějící zdroje na rozvoj naší městské části nyní vyčítají nám,” říká Jolana Dočekalová, radní pro finance, investice, obchodní aktivity, dotace a EU fondy (PRAHA 5 SOBĚ) a dodává: „S koaličními partnery si posvítíme na zbytečné výdaje, jako je naddimenzovaný vozový park, vysoké ceny energií nebo konzultační a poradenské služby.  Budeme jednat s hlavním městem o spolufinancování nových škol nebo oprav chodníků, ale také s developery o využití kontribucí v oblastech, kde staví. Dále budeme také využívat všechny dotační možnosti.“

 

Běžné výdaje

Schodek běžných výdajů MČ Praha 5 v roce 2023 počítá s 16 miliony. Pro srovnání v loňském roce byl plánovaný provozní schodek 44 milionů.

„Torzo rozpočtu, který nám tu naši předchůdci zanechali, jsme přepracovali a rovnou jsme zavedli jednoduché provozní úspory. Redukujeme vozový park (z 13 vozů ponecháváme 8), omezujeme konzultační a poradenské služby, PR konzultace nebo jsme snížili reprefondy na pohoštění a občerstvení,“ říká Jolana Dočekalová.

Další výzvou bude vypořádání se s růstem cen energií a inflaci. MČ Praha 5 má celou řadu příspěvkových organizací, celkem 26 základních a mateřských škol a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci s 90 zaměstnanci. Zvýšení cen energií se proto promítlo do navýšení provozního příspěvku těmto organizacím.

Současně vedení radnice mapuje a analyzuje chod úřadu tak, aby případné změny byly systematické a zodpovědné, nikoli unáhlené. Strategické změny se projeví v dlouhodobějším horizontu, ale budou trvalé.

 

Investice

Pětkový rozpočet na rok 2023 je proinvestiční. Letos jsou v plánu investice ve výši 413 milionů. Prioritou jsou investice do nových základních a mateřských škol či významné rozšíření kapacit stávajících ZŠ. Kromě školských projektů chce Pětka vybudovat dům s komunitním bydlením a dalšími službami pro seniory, zrekonstruovat budovy ve svém majetku nebo revitalizovat parky.

Největší plánované investiční akce v roce 2023:

 • ZŠ Pod Žvahovem (80 mil. Kč) – stavba nové kuchyně a rekonstrukce jídelny
 • výstavba komunitního bydlení pro seniory se sociální službou v Hlubočepech (54 mil. Kč)
 • zajištění kybernetické bezpečnosti IS, rekonstrukce sítí LAN, vybavení serverovny (51 mil. Kč)
 • ZŠ a MŠ Kořenského (33 mil. Kč) – vestavba půdního prostoru
 • multifunkční hřiště na Hořejším nábřeží (30 mil. Kč) – rekonstrukce
 • park Mrázovka (24 mil Kč) – rekonstrukce

Dále např: vybudování archivu pro MČ, rekonstrukce bytového domu v ul. Elišky Peškové, dvě nové třídy na Poštovce.

 

Investice v dlouhodobém horizontu

V posledním desetiletí došlo k dynamickému rozvoji Prahy 5 zejména výstavbou nových obytných čtvrtí. To způsobilo značné zvýšení požadavků na kapacity veřejné vybavenosti především ve školství. Podle demografických předpokladů bude potřeba do roku 2030 postavit minimálně 3 základní školy a několik mateřských škol zejména na Barrandově, Smíchově a v Košířích.

Hlavní zátěží rozpočtu v následujících letech jsou proto projekty dvou nových základní škol, které ale MČ není schopna zrealizovat z vlastních zdrojů. Tyto záměry rozpracované a zasmluvněné předchozím vedením mají navíc velmi vysoké realizační náklady v poměru na žáka.

Náklady na nové školy v Praze 5:

 • ZŠ Smíchov – místo pro jednoho žáka = více jak 2 mil. Kč
  540 dětí + 2 přípravné třídy, objem budovy 69.000 m3, odhadované náklady 1,1 mld. Kč
 • ZŠ Košíře místo pro jednoho žáka = více jak 1,76 mil. Kč
  první stupeň 300 dětí + přípravná třída, objem budovy 20.000 m3, vysoutěženo metodou design & build za 530 mil. Kč (v roce 2022)

Porovnání s jinými MČ:

 • ZŠ a MŠ u Elektry (Praha 9) místo pro jednoho žáka = 764 tis. Kč
  720 dětí + 72 dětí MŠ, objem budovy 40.000 m3, vysoutěženo za 550 mil. Kč (v roce 2021)
 • ZŠ Šeberov ( Praha Šeberov) – místo pro jednoho žáka = 1, 071 mil. Kč
  420 dětí, objem budovy 52.000 m3 ,vysoutěženo za 450 mil. Kč (v roce 2022)

“V příštích několika letech nás čekají investice do výstavby dvou základních škol, které nebyly finančně zajištěny. V minulém volebním období sice začala jednání s hlavním městem o jejich spolufinancování, ale nebyla dotažena do zdárného konce. Realizace klíčových investic plánujeme obecně zajišťovat vícezdrojovým financováním. Zásadní budou právě finanční prostředky hlavního města, doplněné o příspěvky soukromých investorů a aktivně získané finanční zdroje z dotací” říká místostarosta Radek Janoušek (PRAHA 5 SOBĚ), který má v gesci územní rozvoj a strategické investice.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě