Praha 5 pracuje na větší bezpečnosti

27/03/2024

Na začátku dubna začne v naší městské části fungovat další opatření, které má pomoci zlepšit zdejší bezpečnostní situaci. Radní v tomto týdnu schválili výběr společnosti, která bude zajišťovat činnost tzv. preventistů. Ti se budou podílet na udržování veřejného pořádku.

 

„Na Praze 5 začnou pracovat pracovníci a pracovnice pro prevenci kriminality. Je to jedno z dílčích řešení, která postupně zavádíme do praxe, než hlavní město udělá systematické změny v péči o drogově závislé. Tomuto problému, který nás neúměrně zatěžuje, nemůžeme čelit jen vlastními silami. Sami se ale snažíme zajišťovat co největší pořádek v našich parcích a na dalších veřejných prostranstvích,“ vysvětluje starostka Prahy 5 Radka Šimková (PRAHA 5 SOBĚ).

 

Preventisté se budou pohybovat v postižených lokalitách Smíchova, jako je Arbesovo náměstí a okolní parky Husovy sady, Mrázovka, Na Skalce či Sacré Coeur, na sídlišti Barrandov nebo na Klamovce. Jejich působiště se však může měnit podle aktuálních potřeb.

 

Komunitní pracovníci budou procházet riziková místa, na kterých se často nacházejí osoby, které se nevhodně projevují a znemožňují ostatním normální užívání parků a náměstí. Ve veřejném prostoru se máme totiž všichni cítit příjemně a bezpečně. Rovněž budou dbát na osvětu mezi osobami, které jsou ohrožené různými sociálně-patologickými jevy, například jim budou dávat kontakty na poskytovatele vhodných sociálních služeb,“ popisuje místostarostka pro sociální oblast Monika Shaw Salajová (SEN 21).

 

Preventisté budou také kontrolovat pořádek v parcích a na dětských hřištích a provádět každodenní drobný úklid. Pokud najdou infekční odpad (např. injekčních jehly), mají za úkol zajistit jeho likvidaci. Službu budou vykonávat zkušení pracovníci společnosti Pragulic-Poznej Prahu jinak!, kteří dobře znají prostředí, v němž budou operovat. To může být výhodou při získávání důvěry problematických občanů a při jejich přesvědčování a usměrňování. Činnost budou každý den v týdnu vykonávat vždy dva pracovníci.

 

Ilustrační snímek: Park Mrázovka

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě