Praha 5 pokračuje v optimalizaci úřadu

15/04/2016

Rada MČ Praha 5 schválila 13. dubna 2016 novou organizační strukturu Úřadu MČ Praha 5. Nejedná se o klasickou reorganizaci, ale o úpravu struktury, který zahrnuje zejména přesuny agend, oddělení a pracovníků v rámci odborů. Počet odborů, oddělení ani zaměstnanců se výrazněji nemění.

„Důležitým důvodem je i zařazení nové agendy, která bude řešit Zóny placeného stání,“ říká Jakub Lapáček, pověřený výkonem funkce tajemníka úřadu.

„Změna v organizační struktuře je výsledkem procesu, který jsme zahájili v roce 2015. Během roku jsme vyhodnotili a zanalyzovali logické provázanosti jednotlivých agend, takže odbory a oddělení teď budou mít lepší návaznost. Od úprav očekáváme lepší komunikaci a vyšší efektivitu práce,“ dodává starosta Radek Klíma (TOP 09).

Akce „kulový blesk“ se týká např. převedení odd. kultury a odd. sportu a pořádání akcí pod společný odbor, kde budou lépe napojeny. Stejně tak se pod jeden odbor spojí dosud odloučená oddělení EU fondů, odd. výběrového řízení a odd. právní a vymáhání pohledávek. Obdobné úpravy se dotknou např. odboru územního rozvoje, pod kterým bude nově odd. památkové péče a odd. dopravní infrastruktury. Nově vznikl odbor bytů a privatizace.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě