Praha 5 podává podněty na záchranu Schieszlovy vily

10/11/2023

Radní Prahy 5 dnes na svém mimořádném jednání odsouhlasili soubor podnětů, které mají zabránit kritizované přestavbě Schieszlovy vily v Tiché ulici. Chtějí nechat přezkoumat kladná stanoviska magistrátních památkářů a úředníků z odboru územního rozvoje, jež významně přispěla ke schválení záměru stavebním úřadem. Zároveň schválili podání podnětu na prohlášení smíchovské vily za kulturní památku.

Zástupci městské části tak reagovali na výzvu Petičního výboru za záchranu Schieszlovy vily, aby se připojili k úsilí o záchranu původní podoby objektu. Ta pochází z roku 1912, kdy si dům nechal postavit významný politik a spolupracovník prezidenta T. G. Masaryka Josef Schieszl. Starostka Prahy 5 Radka Šimková (PRAHA 5 SOBĚ) již v pondělí požádala investora o zastavení stavebních prací, které mají výrazně pozměnit charakter objektu. Zároveň ho vyzvala ke společnému jednání ohledně dalšího osudu.

„Prioritou městské části je ochrana charakteru cenných částí Prahy 5, zejména pak vilových čtvrtí z první poloviny 20. století. V tomto konkrétním případě byla městská část jediná, kdo v rámci povolovacího procesu o ochranu historických hodnot aktivně usiloval. Hlavní město Praha ani nikdo další z účastníků řízení námitky překvapivě nepodal, přestože minimálně nejbližší sousedé byli dle nám dostupných informací o záměru přestavby vily dopředu informováni,“ uvádí starostka MČ Praha 5 Radka Šimková.

Stavební úpravy Schieszlovy vily včetně jejího rozšíření a zakončení plochou střechou schválil stavební úřad v červnu letošního roku. Městská část Praha 5 sice podala námitky do společného územního a stavebního řízení, ale s těmi se stavební úřad vypořádal a přestavbu vily povolil.

„Hlavní město Praha se prostřednictvím Institutu plánovaní a rozvoje vyjádřilo k přestavbě souhlasně. Názor městské části byl sice odlišný, ale v povolovacím procesu bohužel není rozhodující. Pro povolení bylo zásadní, že se investorovi podařilo získat všechna kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy,“ vysvětluje místostarosta pro územní rozvoj Radek Janoušek (PRAHA 5 SOBĚ).

Praha 5 nechá přezkoumat stanovisko Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, který posuzoval soulad stavebního záměru s územním plánem. Zásadní pro rozhodnutí stavebního úřadu bylo také stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který s úpravami vily souhlasil, i když se nachází v památkové zóně Smíchov.

„Bavíme se o předprvorepublikové vile, ve které žil jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta T.G Masaryka, jeho politický poradce Josef Schieszl. Dům se navíc nachází v památkové zóně, je tudíž pod památkovou ochranou. Je více než zarážející, že v dnešní době památkáři pražského magistrátu posvětí kompletní přestavbu historické vily, ke které se váže tak silné kulturním dědictví,“ podivuje se radní pro kulturu a obnovu kulturních památek Štěpán Rattay (Piráti).

zdroj: petice.com

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě