Praha 5 plánuje navýšení školských kapacit v roce 2023

06/10/2022

Městská část Praha 5 jako zřizovatel prostřednictvím Rady městské části reaguje na zvyšující se počty dětí ve třídách podporou žádosti ředitelů škol o navýšení kapacit na rok 2023. Do školského rejstříku nyní půjde žádost o navýšení kapacit v mateřské škole a rovněž ve školní jídelně Nad Palatou a v základní škole Pod Žvahovem, které jsou pro rozvoj obou školských zařízení nezbytné.

 

Po realizaci přístavby MŠ Nad Palatou, s pracovištěm Pod Lipkami, vzniknou dvě nové třídy, což umožní rozšíření kapacity o 56 míst. V mateřské školce tak bude možné od 1.9. 2023 umístit 190 dětí. Další plánovanou investicí v této mateřince je navýšení kapacity školní jídelny, která zároveň zajišťuje stravování pro ZŠ a MŠ Grafická a bude tak schopná zajistit kapacitu o 56 míst, což je celkem 640 strávníků.

 

Další možné navýšení kapacit v MŠ na Smíchově je výsledkem systematického plánovaní jak rozšiřovat předškolní zařízení, včetně stravování dětí. Jako starostka jsem zároveň odpovědná za gesci školství a zajištění dostatečných kapacit školských zařízení je od začátku mojí prioritou. Zároveň jsem ráda, že kolegové v Radě tento návrh podpořili, říká starostka MČ Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková (ODS).

 

Od 01.09. 2023 je v ZŠ Pod Žvahovem v plánu další rozvoj kapacity školy oproti roku 2022, kdy stávající místa dané rejstříkem škol a školských zařízení již nestačí, proto ředitel školy požádal o navýšení na 380 žáků ze stávajícího počtu 330 dětí.

 

„Se základní školou Pod Žvahovem máme další velké plány, což je kromě zmíněných navýšení kapacit, také investiční akce, při níž dojde k rozsáhlé rekonstrukci školní jídelny, výdejny jídel i družiny na základní škole,“ dodává starostka Renáta Zajíčková.

 

 

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě