Praha 5 optimalizuje školská zařízení

11/04/2003

Rada MČ Praha 5 souhlasila se čtyřmi materiály, které se týkají optimalizace počtu školských zařízení. Definitivní verdikt o osudu školek a vývařoven padne na dubnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Redukce počtu školek souvisí s jejich malou naplněností a velkými náklady na provoz.

Praha 5 optimalizuje školská zařízení

Rada MČ Praha 5 souhlasila se čtyřmi materiály, které se týkají optimalizace počtu školských zařízení. Definitivní verdikt o osudu školek a vývařoven padne na dubnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Redukce počtu školek souvisí s jejich malou naplněností a velkými náklady na provoz.

Podle místostarosty Ondřeje Gála (ODS), který materiály připravoval, dojde ke sloučení MŠ Renoirova 7/614 se ZŠ Barrandov na Chaplinově nám k datu 1. 9. 2003. Samotná školka se přesune do objektu Renoirova 648, který patří k základní škole a kapacitně vyhovuje, i s rezervou na další aktivity. Provoz stávající budovy slučované školky stojí radnici ročně na neinvestičním příspěvku přes 1,4 milionu korun. Záměr na další využití uvolněného objektu bude podle Gála řešen následně, zřejmě s návrhem do oblasti kultury a využití volného času.

Další materiál řeší ke stejnému termínu uvolnění odloučeného pracoviště V Úvalu 88 E. Tato část mateřské školy by se měla přesunout do kmenové MŠ Kudrnova 1a – “U Krtečka”, která kapacitně stačí pro přesun všech dětí a má i identickou vzdělávací nabídku. Přesunem ušetří radnice nutné investiční výdaje do objektu V Úvalu (celkem 1,8 milionu korun) a v oblasti mzdové se přiblíží normativům.

V tomto školním roce se v odloučeném pracovišti školky o 38 dětí ve dvou třídách stará celkem pět osob (zástupkyně, dvě učitelky, kuchařka a školnice). Sedm dětí má bydliště mimo Prahu 5 a zhruba 11 z nich půjde v září do první třídy ZŠ.

V současné době radnice jedná se zájemci o provozování privátního zařízení v uvolňované budově, které by mělo charakter rodinné MŠ. V tomto případě by byla radnice ochotna objekt pronajmou za symbolickou cenu 1 Kč za 1 m2, což by obnášelo okolo 150 korun měsíčně.

Předposlední předkládaný materiál navrhuje uvolnění odloučeného pracoviště U Nesypky 26 a převedení dětí ze dvou tříd do kmenové školky Nad Palatou 29 nebo druhého odloučeného pracoviště této MŠ. I za předpokladu převedení všech dětí z uvolňované školky, do plné kapacity zbývajících pracovišť by chybělo obsadit ještě 15 míst. Uvolněním objektu U Nesypky k 1. 9. 2003 ušetří radnice na plánovaných opravách a rekonstrukcích přes tři miliony korun a opět se přiblíží mzdovým normativům. Podobně jako v případě předcházející uvolňované školky i zde radnice jedná se zájemcem o provozování podobného privátního zařízení.

Posledním materiálem v tomto bloku je návrh na uvolnění vývařoven v odloučených pracovištích 3. FZŠ Barrandov k 1. 10. 2003. Po plánované nákladné rekonstrukci školní kuchyně v hlavní budově školy bude její kapacita dostačovat pro 3. i 4. ZŠ Barrandov. Vývařovny v Záhorského 866 a 867 se tak stanou nadbytečnými.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě