Praha 5 opraví hřiště a sportoviště pro děti v Hlubočepech

18/06/2008
Na základě postupného zlepšování kvality životního prostředí na území Prahy 5 schválila na svém červnovém zasedání Rada MČ Praha 5 další opravy a modernizace dětských hřišť v katastrálním území Hlubočepy, Praha 5.
„Shledáváme za potřebné revitalizovat dětská hřiště, především sportoviště ve vnitroblocích Barrandova. Dojde k doplnění herních prvků na stávající hřiště a přeměny zanedbaných ploch v hezká a především bezpečná dětská hřiště,“ řekl Milan Jančík, starosta MČ Praha 5.
V rámci sportovišť se jedná především o vyhranění stávajících asfaltových hřišť pro určité sporty, tzn. doplnění branek na fotbalová hřiště, basketbalových košů, tyčí pro sítě na nohejbal, tenis či volejbal a případné kombinace sportovních aktivit, dále vyznačení ohraničení hřišť podle typu sportu a další potřebné úpravy.
„Doplnění herních prvků sleduje potřeby barrandovských maminek a jejich připomínky vzešlé z místní ankety,“ připomíná ještě předkladatel návrhu a 1. zástupce starosty Ing. Petr Horák.
Podle projektu budou na hřištích umístěny nové certifikované dětské hrací prvky vyhovující


bezpečnostním normám. Mezi herní prvky, kterými bude hřiště vybaveno, patří pružinovka motocykl nebo slon. Dětské hřiště bude obsahovat také pískoviště, točidla a herní sestavy.

Celková cena oprav dosáhne bezmála 1 500 000,- Kč s DPH.
Dětská hřiště a sportoviště budou odpovídat současným platným normám, především ČSN DIN 18 916 a  budou splňovat  požadavky  ve všech dalších souvisejících normách a předpisech v platném znění.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě