Praha 5 má jako první pražská městská část zásady pro spolupráci s investory

19/04/2018

Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo na svém úterním zasedání “Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 5”. Jedná se o strategický dokument, který žádná jiná městská část v Praze doposud neschválila.

Vzhledem k tomu, že je městská část Praha 5 nejrychleji rostoucí městskou částí v Praze a v důsledku nynější výstavby zejména na Smíchově, v Radlicích a na Barrandově očekává nárust obyvatel o více než 10 000, připravila radnice tento dokument, který transparentně a veřejně představuje zásady pro spolupráci Prahy 5 a investorů. 

Městská část Praha 5 je povinna pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a při tom chránit veřejný zájem. Představitelé radnice si jsou vědomi, že zejména infrastruktura a občanská vybavenost spravovaná městskou částí v rozvojových území chybí zcela a ve stabilizovaných území je na hranici své schopnosti zabezpečit obyvatelům požadované služby. “Na investory ve vztahu k jejich odpovědnosti vůči občanské vybavenosti apelujeme již delší dobu a daří se to. Vznikají školky, školy nebo například parky vybudované z peněz developerů. Nyní tomu všemu dáváme předvídatelnost.” vysvětluje starosta MČ Praha 5, Ing. Pavel Richter (TOP 09).

Ze zásad jednoznačně plyne, že jde o dobrovolné rozhodnutí každého investora přispět na rozvoj infrastruktury městské části. “Tato pravidla vychází z premisy, že městská část ve spolupráci se svými občany je nejlépe schopna definovat co konkrétně v té které lokalitě chybí a co pomůže občanům jednotlivých lokalit ve zlepšení životních podmínek.” uvádí předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, Ing. arch. Zuzana Hamanová (STAN).

Za tímto účelem městská část v rámci svého rozpočtu zřizuje zvláštní Fond infrastruktury městské části. Do tohoto fondu budou jednotliví investoři přispívat na základě samostatných dohod, které s nimi budou uzavírány dle navrhovaných zásad. O rozdělování finančních prostředků z fondu pak rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha 5 v rámci schvalování svého rozpočtu s tím, že finanční prostředky kumulované ve fondu budou využívány zejména v lokalitách, kde dochází k realizaci jednotlivých stavebních záměrů.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě