Praha 5 má investora na financování výstavby ledové plochy za končící Nikolajku

09/08/2022

Zástupci vedení radnice Prahy 5, spolu s HC Smíchov a Krasobruslařským klubem Stadion Praha podepsali dnes 9. 8. 2022 Memorandum o spolupráci se společností Fermstav a.s.

Memorandum zahrnuje podmínky budoucí spolupráce signatářů v souvislosti se záměrem investora k financování výstavby objektu s ledovou plochou na území MČ Praha 5, zejména se zaměřením na hokej a krasobruslení a využitím takto vystavěného objektu Investorem, HC Smíchov a Krasobruslařským klubem.

Signatáři jsou si vědomi zachovat na území MČ Praha 5 ledovou plochu, kde budou tyto kluby dále vykonávat svou činnost, a to zejména zajišťováním sportovních tréninků dětí a mládeže se zaměřením na hokej a krasobruslení, pořádáním sportovních utkání a soutěží apod. S ohledem na potřebu zajistit i v budoucnu sportovní vyžití obyvatel MČ Praha 5, jakož i činnost uvedených sportovních klubů.

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě