Praha 5 má dostatek kapacity pro péči o děti v předškolním věku

16/07/2008
Rada městské části Praha 5 projednala materiál, který se týká předškolního vzdělávání, jeho nabídky, stavu a prognóz. Radní jednali o možnosti navýšení kapacity v předškolních zařízeních. Důležitým ukazatelem v rámci stanovování cílového kapacitního počtu jsou informace ředitelů jednotlivých zařízení o každodenní využitelnosti zařízení. Z jejich zkušeností vyplývá, že současná denní maximální kapacita není pravidelně využívána. To znamená, že počet zapsaných dětí nenavštěvuje pravidelně předškolní zařízení a je tedy možné uvažovat o jeho navýšení.
Cílem městské části Praha 5 je obsadit tato zařízení, která zřizuje, dětmi, které budou do školek docházet denně a eliminovat případy nahodilé docházky, tak, aby nedocházelo k blokování místa v souladu s cílem městské části. Tímto krokem dojde také k efektivnějšímu a hlavně cílenému nakládání s finančními prostředky například na stravování.
„V rámci nové výstavby na našem území jednáme s developery, aby zohlednili při své výstavbě také nárůst nároku na občanskou vybavenost. Do projektů se snažíme zakomponovat výstavbu zařízení pro předškolní péči,“ informoval starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.
Ve stávající zástavbě má městská část rezervní kapacitu pro zřízení nových předškolních zařízení v objektech, které v současné době neslouží svému původnímu účelu a jsou pronajaty třetím osobám.
„Jsme připraveni využít našich objektů k obnovení provozu mateřských škol, bude-li to situace vyžadovat a současná kapacita nebude stačit,“ dodavá místostarostka Lucie Vávrová.
Městská část Praha 5 plánuje zřídit nové předškolní zařízení od 1.září 2009. Na základě demografického vývoje a ukazatelů potřebnosti bude rozhodnuto, jaký nájemce dostane řádnou tří měsíční výpověď a kde bude zařízení vybudováno.

Rekapitulace

         na MČ P5 je 45 dětí v přípravných ročnících při ZŠ – soukromé MŠ v objektech MČ P5
 • Bumble bee – 30 míst (MŠ Trojdílná)
 • U Nesypky 26 – 40 míst
 • V Úvalu 88E – 38 míst
 • Kulíšek – 25 míst (Záhorského 887)
 • Little Bear – 25 míst (Renoirova 648)
 • Tréglova 780/3 – 25 míst

 

 • Maximální kapacita soukromých mateřských škol v objektech MČ Praha 5 183 místa
 • Kapacita přípravných tříd 45 míst
 • Cílová kapacita MŠ zřizovaných MČ Praha 5 – 1 875 míst
 • K 1. 9. 2005 zapsáno 1 595 dětí
 • K 1. 9. 2008 je zapsáno 1 716 dětí
 • Zápisem bylo přijato 585 dětí (rok narození 2005)
 • Nebyly umístěny pouze děti: mimo MČ Praha 5, děti netříleté, matek v domácnosti nebo s dalším sourozencem na RD
 • Děti předškolní, pracujících zákonných zástupců trvale žijících na MČ Praha 5 jsou v předškolních zařízeních všechny umístěny
 • Navrhovanými úpravami lze získat 289 míst v MŠ MČ Praha 5 po zařazení do sítě a vyhovění všem hygienickým požadavkům
 • Další třídy s minimálními náklady lze zřídit např. v objektu FZŠ Barrandov II., V Remízku 919, ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615

Kapacitní zálohy pro předškolní a školská zařízení

Objekt Wassermannova 926 (třídy ZŠ), MŠ Renoirova 7/614 , Nepomucká 1253, Na Pláni 75, Na Zlíchově 6.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě