Praha 5 je připravena poskytnout azylantům z Ukrajiny ubytování

01/03/2022

Rada MČ Praha 5 na svém včerejším zasedání rozhodla o poskytnutí 21 bytů pro azylanty utíkající z válkou sužované Ukrajiny. Včera byla svolána také Bezpečnostní rada MČ Praha 5, která řešila koordinaci bezpečnostních a záchranných složek.

 

MV ČR aktivovalo Plán připravenosti na migrační vlnu. Nyní již nastala situace, kdy je nutné zintenzivnit pomoc příchozím Ukrajincům. Týká se to zejména Správy uprchlických zařízení, integračních center a neziskových organizací, poskytujících služby cizincům. V koordinaci s Magistrátem hlavního města Prahy a MV ČR budou nabídnuty Městskou částí Praha 5 byty občanům Ukrajiny přicházejícím do České republiky.

 

V tuto chvíli jsme vyčlenili 21 bytů pro pomoc lidem, kteří utíkají z Ukrajiny. Některé z nich jsou připraveny hned k využití, zbylé budou připraveny v průběhu několika dní. Budeme v této věci v úzkém kontaktu s Magistrátem hl. m. Prahy a jeho krizovým řízením. Zároveň budeme hledat i další možnosti ubytování pro naše těžce zkoušené ukrajinské přátele,“ říká místostarosta MČ Praha 5 Lukáš Herold, odpovědný za oblast bytů (ODS).

 

Předpokládá se, že z Ukrajiny budou přicházet především ženy, děti a senioři. Bude tedy třeba zajistit vše v oblasti péče o ně, včetně předškolní a povinné školní docházky, také krizové intervence, psychosociální pomoci a zdravotní pomoci.

 

Jsem upřímně dojatá ze srdečné pomoci, kterou lidé Ukrajině nabízejí. Jako žena a matka vím, jak musí být těžké utíkat do neznámě země a nevědět, co bude dál“. Občanům Ukrajiny, jejichž rodiny se ocitly ve složité životní situaci, jsem připravena já i moji kolegové poskytnout pomoc,“ říká starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková (ODS).

 

Informace k aktuální situaci na Ukrajině.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě