Praha 5 chce rozšířit Památkovou zónu Smíchov

07/09/2022

Městská část Prahy 5 chce rozšířit památkovou zónu a zachovat tak historický ráz lokality Smíchova a Košíř a uchránit architektonické a stavitelské skvosty pro budoucí generace. Pokud Ministerstvo kultury ČR schválí záměr Městské části Praha 5, bude se jednat o průlom v rozšíření památkové péče na tak masivním území Smíchova.

 

Pátou městskou část vede k záměru rozšíření současné památkové zóny Smíchov přesvědčení, že dosavadní památková zóna Smíchov aktuálnímu stavu ochrany nedostačuje. Městská část si uvědomuje i důsledky situací, kdy památková zóna nedosahuje na území, kam by měla.

 

Prvotním případem se stal široce známý návrh demolice vily stavitele Viktora Beneše na Smíchově, jež se nachází těsně za hranicí Památkové zóny Smíchov. Ten jasně ukázal potřebu rozšíření plošné památkové ochrany na Praze 5 jako systémového nástroje k ochraně kulturně historických hodnot.” vysvětluje místostarosta Lukáš Herold.

 

Na základě podkladů k podnětu, který Rada městské části schválila, byla podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o rozšíření stávajících památkových zón na území MČ Praha 5. Na přípravě podrobně zpracovaných podkladů pracoval několik měsíců architekt Josef Holeček se svým týmem.

 

Nově navržená hranice památkové zóny sestává z pěti částí, které přirozeně navazují na stávající hranici památkové zóny. Hlavní část Hřebenka-Košíře tvoří většinu navrhnutého území. Další dvě části se nacházejí na Malvazinkách (jihozápadně od stávající památkové zóny) a v oblasti vilové zástavby Kesnerka a Konvářka. Chráněné území je dále rozšířeno o tři samostatné bloky při hranicích stávající zóny. Jde o blok na sever od ulice Na Hřebenkách, blok sevřený ulicemi U Blaženky a Na Provaznici a blok pod Pavím vrchem v severovýchodním kvadrantu ulic K Vodojemu a Radlická. Cílem MČ Praha 5 je zachování původního rázu rezidenčních vilových čtvrtí na svém území.

 

„Chceme mít spolu s památkáři možnost zabránit změnám v rázu unikátních lokalit, jejich genia loci, na úkor architektonicky rozporuplných a nevhodných zásahů do těchto území,“ dodává radní Herold.

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě