Ombudsman

ÚMČ Praha 5

S platností od 1. června 2020 obnovuje Městská část Praha 5 funkci ombudsmana. Jeho úkolem bude komunikovat s občany o podnětech, připomínkách a stížnostech k práci Úřadu MČ Praha 5. Výkonem funkce ombudsmana byl na zasedání Zastupitelstva MČ konaném 19. května pověřen zastupitel Ing. Jiří Vejmelka.

Funkci ombudsmana považuji za službu občanům. Měl by pomoci napravovat eventuální pochybení úředníků a přispívat tak ke zlepšení práce úřadu. Předpokládám, že někteří občané budou jednat o problémech spojených s úřadem raději méně formálně s ombudsmanem než případně se starostkou či tajemnicí. Činnost ombudsmana bude také jedním ze zdrojů informací, jak kvalitně úřad funguje,“ sdělil Jiří Vejmelka.

 

Ombudsman

 • Úřední hodiny: každou středu 14:00–18:00 h.

  V době nouzového stavu je nezbytné se předem objednat!

 • Místo konzultace: kancelář č. 508, 5. patro, Štefánikova 13–15, Praha 5.

   

  Kontakty pro objednání:

  asistentka: Romana Zímová, tel. 257 000 599, romana.zimova@praha5.cz

  Ombudsman: Ing. Jiří Vejmelka, tel. 257 000 588, jiri.vejmelka@praha5.cz