Ombudsman

ÚMČ Praha 5

S platností od 1. června 2020 obnovuje Městská část Praha 5 funkci ombudsmana. Jeho úkolem bude komunikovat s občany o podnětech, připomínkách a stížnostech k práci Úřadu MČ Praha 5. Výkonem funkce ombudsmana byl na zasedání Zastupitelstva MČ konaném 19. května pověřen zastupitel Ing. Jiří Vejmelka.

Funkci ombudsmana považuji za službu občanům. Měl by pomoci napravovat eventuální pochybení úředníků a přispívat tak ke zlepšení práce úřadu. Předpokládám, že někteří občané budou jednat o problémech spojených s úřadem raději méně formálně s ombudsmanem než případně se starostkou či tajemnicí. Činnost ombudsmana bude také jedním ze zdrojů informací, jak kvalitně úřad funguje,“ sdělil Jiří Vejmelka.

 

  • Úřední hodinyV době nouzového stavu se návštěvní hodiny ombudsmana ruší!


V období prázdnin
, v červenci a srpnu, je nutné návštěvu u ombudsmana Jiřího Vejmelky na radnici předem objednat u asistentky Romany Zimové, tel. 257 000 599, mail: romana.zimova@praha5.cz nebo přímo u Jiřího Vejmelky, tel. 257 000 588, mail: jiri.vejmelka@praha5.cz.

Od 1.9.2020 se úřední hodiny ombudsmana rozšiřují na 13.00 – 18.00 hod každou středu.

 

  • Místo konzultace: kancelář č. 508, 5. patro, Štefánikova 15, Praha 5.

 

Doporučujeme občanům, aby se předem objednávali na níže uvedených tel. číslech:

asistentka Romana Zímová, tel. 257 000 599

ombudsman Ing. Jiří Vejmelka, tel. 257 000 588