Praha 5 bojuje proti další plavební komoře, sloužila by jen turistům

Lodní dopravě na území městské části Praha 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem. Povodí Vltavy chce postavit novou, to ale povede k dramatickému nárůstu provozu lodí na Vltavě, narušení klidového prostoru mezi oběma jezy a zhoršení podmínek po obyvatele žijící v okolí. Praha 5 proti výstavbě zdymadla dlouhodobě bojuje a je připravena bránit se i soudně.

Povodí Vltavy zdůvodňuje výstavbu nové plavební komory lepší propustností řeky a zkrácením čekání soukromých turistických lodí. „Záměr však opomíjí nejen blízkou klidovou plochu určenou pro menší plavidla či šlapadla, která by byla kvůli zvýšenému provozu v podstatě zlikvidována, ale i samotný Dětský ostrov s největším dětským hřištěm v centru Prahy a samozřejmě i obyvatele nábřeží. Ti jsou totiž lodním provozem přímo dotčeni,“ vypočítává negativní dopady starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková. S tvrzením, že kapacita stávajícího zdymadla je nedostačující, vedení Prahy 5 nesouhlasí: „Je třeba si uvědomit, že plavební komora v drtivé většině neslouží potřebné vodní dopravě, ale zejména provozovatelům turistických parníků. Řešení tak nevidím ve výstavbě druhé plavební komory a navýšení už tak vysokého provozu velkých lodí, ale hlavně v regulaci provozu turistických plavidel,“ uvádí Renáta Zajíčková.

Radnice Prahy 5 se před časem zaměřila i na emise, které proplouvající lodě produkují, a o pomoc s monitorováním stavu požádala Strojní fakultu ČVUT. „Měření prokázalo, že plavební komora je v drtivé většině využívána turistickými loděmi a pro obyvatele Prahy v podstatě žádný přínos nemá. Velká část lodí navíc používala historické naftové motory, což významně ovlivňuje také ovzduší,“ vysvětluje místostarosta Prahy 5 Tomáš Homola. Přestože mělo měření spíše orientační charakter, jasně ukázalo, že výletní plavidla jsou významným zdrojem imisních částic v oblasti jejich plavby. „Nejzatíženější oblastí vůbec se tak ukázalo Janáčkovo nábřeží a nábřeží Na Františku. I když v posledním období došlo k částečné remotorizaci velké části turistických parníků, není to dostatečné. Měření totiž prokázalo, že jeden 50 až 70 let starý dieselový motor vypustí do ovzduší tolik nebezpečných zplodin, jako by ve stejnou chvíli vypustilo tisíc moderních autobusů, které aktuálně využívá Dopravní podnik v rámci městské hromadné dopravy,” dodává Tomáš Homola.

Aktuální „po-covidový“ stav podporuje argument páté pražské radnice, že za normálních okolností využívají lodě v drtivé většině jen cizinci. Současný provoz zdymadla je totiž velmi klidný a plynulý. Rekreační a turistické aktivity se tak soustředí v klidové zóně mezi Šítkovským a Staroměstským jezem.

Finální rozhodnutí o stavebním povolení má vydat Ministerstvo zemědělství. K tomu Praha 5 podala námitku systémové podjatosti tohoto ústředního orgánu. Důvodem námitky je skutečnost, že ministerstvo je na jednu stranu zřizovatelem podniku Povodí Vltavy (investora plánované stavby) a současně vystupuje jako odvolací orgán v řízení o odvolání proti stavebnímu povolení. Radnice má totiž za to, že rozhodování odvolacího vodohospodářského orgánu o stavbě zdymadla nemůže být nestranné, když ten samý orgán je zodpovědný za dohled nad jím zřizovaným podnikem. Ministerstvo sice námitku zamítlo, výstavba ani tak zatím nebyla schválena. Čeká se totiž na stanoviska dotčených institucí i ostatních městských částí. „Na naší námitce ohledně systémové podjatosti trváme. Pokud bude vydáno stavební povolení v odvolacím řízení, městská část Praha 5 podá žalobu ke správnímu soudu,“ uzavírá Tomáš Homola.