Pozvánka na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

06/06/2024

Podklady na jednání

 

Srdečně vás zveme na 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se uskuteční v úterý 18. června 2024 od 11.00 hod. v zasedací síni radnice, Štefánikova 13 a 15, Praha 5 – Smíchov, 6. patro. Jednání bude tradičně možné sledovat také online na stránkách městské části.

 

Navržený program:

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Ověřovatelé zápisu 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Program 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Představení výsledků Sociodemografické analýzy území MČ Praha 5 s prognózou počtu a struktury obyvatel do roku 2045
Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2023
Schválení účetní závěrky za rok 2023
Návrh MČ Praha 5 na pořízení změny ÚP SÚ HMP “Hlaváčkova”, na části pozemku parc. č. 1161/1 v k. ú. Košíře
Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP zkráceným postupem “Homolka”, na části pozemku parc. č. 1935/76 v k. ú. Košíře
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci v souvislosti se záměrem stavby “KOTELNA PARK IV. ETAPA” č. 3/0/OÚR/24 ze dne 18.3.2024
Souhlasné prohlášení k odstranění zápisu duplicitního vlastnictví k ideální 1/4 pozemku parc. č. 1144/15, k. ú. Košíře
Přidělení programových dotací v oblasti sportu na území MČ Praha 5 v roce 2024 program: “Podpora jednorázových sportovních akcí na Praze 5 pro rok 2024 – II. kolo (červen – prosinec)”.
Vyúčtování mimořádného dotačního programu na úhradu nákladů vzniklých navýšením cen energií pro sportovní zařízení a sportovní kluby působící na území MČ Praha 5 z roku 2022
Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 27.3.2024 – 28.5.2024
Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
Informace z radnice
Informace z výborů
Interpelace
Občané

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě