Pozvánka na veřejná setkání s občany ke Strukturálnímu plánu

13/10/2022

Strukturální plán patří k významným dokumentům Prahy 5, který popisuje priority rozvoje jak celé městské části, tak i jednotlivých čtvrtí a konkrétních lokalit. Je i zásadním podkladem pro budoucí postoj radnice k novým stavebním záměrům i ke změnám územního plánu, ale zároveň vytipovává, kam umístit nové školy, školky a další veřejnou vybavenost.

 

Rádi bychom všechny občany, kteří mají zájem se podělit o náměty ke Strukturálnímu plánu, pozvali na veřejná setkání, která se uskuteční již v příštích týdnech.

Veřejná setkání proběhnou formou krátké prezentace a tematických stolů zaměřených na veřejný prostor, školy a školky, dostupnost i plánované projekty.

 

Pokud nebudete mít čas, se dostavit osobně, můžete nám své náměty na doplnění zaslat na e-mailovou adresu: strukturalni.plan@praha5.cz.

 

Sběr námětů od občanů Prahy 5 potrvá až do 23. prosince 2022.

 

Termíny veřejných setkání:

 

Lokalita Smíchova:

  1. 10. 2022 17:30 hodin

Jednací sál Zastupitelstva MČ Praha 5

Štefanikova 13-15, 6. patro

 

Lokality Barrandov, Hlubočepy, Klukovice:

  1. 11. 2022 17:30 hodin

Komunitní centrum Praha – Barrandov (při kostelu Krista Spasitele)

Grussova 6

 

Lokality Radlice, Jinonice, Malvazinky:

  1. 11. 2022 17:30 hodin

ZŠ Radlická

Radlická 115

 

Lokality Motol, Homolka, Cibulka:

  1. 12. 2022 17:30 hodin

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a

Více na https://www.praha5.cz/strukturalni-plan-mc-praha-5/

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě