Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková svolává 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 na úterý 25. 2. 2020.

Zasedání se bude konat od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ,  v hlavní budově radnice, 6. patro,

Štefánikova 13 – 15, Praha 5

 

Pozvánku a předběžný program 9. zasedání ZMČ Praha 5 najdete v příloze ke stažení. 

 

Program:

Zahájení

Ekonomické záležitosti

Majetkové záležitosti

Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu

Sociální záležitosti

Kontrola plnění usnesení ZMČ P5

Informace z výborů

Informace z radnice

Interpelace

 

Přílohy ke stažení:

9_ZMČ_pozvánka pdf

9_ ZMČ_PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

Přílohy ke stažení