Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková svolává 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 26. 1. 2021 od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro.

  • Zahájení
  • Rozpočet MČ Praha 5
  • Majetkové záležitosti
  • Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu
  • Sociální záležitosti
  • Informace z výborů
  • Informace z radnice
  • Interpelace

Pozvánku a předběžný program na 15. zasedání ZMČ Praha 5 najdete v příloze ke stažení.

Přílohy ke stažení