Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková svolává 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 15. 12. 2020 od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro.

 

 • Zahájení
  • Rozpočtové provizorium
  • Majetkové záležitosti
  • Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu
  • Sociální záležitosti
  • Informace z výborů
  • Informace z radnice
  • Interpelace

 

Pozvánku a předběžný program na 14. zasedání ZMČ Praha 5 najdete v příloze ke stažení.

Přílohy ke stažení