Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková svolává 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 na úterý 15. 9. 2020.

Zasedání se bude konat od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ, v hlavní budově radnice, 6. patro,

Štefánikova 13 – 15, Praha 5.

 

Pozvánku a předběžný program 12. zasedání ZMČ Praha 5 najdete v příloze ke stažení. 

 

Program:

 • Zahájení
  • Ekonomické záležitosti
  • Majetkové záležitosti
  • Záležitosti v oblasti školství, kultury a sportu
  • Sociální záležitosti
  • Kontrola plnění usnesení ZMČ P5
  • Informace z výborů
  • Informace z radnice
  • Interpelace

 

 

Přílohy ke stažení