Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Materiálové náklady

 1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
  A4 A3
  Jednostranné kopie 3,00 Kč 7,00 Kč
  Oboustranné kopie 5,00 Kč 13,00 Kč

   

 2. Výtisk z tiskárny počítače
  A4 A3
  Jedna stránka 3,00 Kč 7,00 Kč

   

 3. Technický nosič dat
  Nosič Cena
  CD 30,- Kč
  DVD 30,- Kč
  USB 150,- Kč

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací

Náklady na vyhledávání trvající déle než 60 minut 100 Kč za každých i započatých 30 minut nad bezplatný rámec, v souladu s ustanovením § 17 zákona
 Prvních 60 minut Bezplatně

III. Poštovné dle váhy:

Dle oficiálního sazebníku České pošty.

 

Určující podmínky:

 1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku
 2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů a přinesených písemností
 3. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku

Poznámka:

Sazby poplatků dle zák. č. 634/2004Sb. o správních poplatcích (v platném znění) nejsou tímto ceníkem dotčeny.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě